Javascript is required

Juubelilogo kujunduse konkurss

Eesti Advokatuur kuulutab välja 95. aastapäeva logo (juubelilogo) kujunduse konkursi.

Juubelilogo kavandi(te) esitamise tähtaeg on 26. august 2013.

Auhinnafondi suurus on 500 eurot.
Korraldajatel on õigus jätta auhind välja andmata, kui konkursile ei laeku sobival tasemel töid. Korraldajatel on õigus jagada auhinnafond ka mitme töö vahel.

Logo kavand (pdf või jpg formaadis) ja selgitav tekst sellel kujutatu kohta (kuni 1 lehekülg) palume saata  e-postile advokatuur@advokatuur.ee.
 
Palume tutvuda konkursi tingimustega siin:

 

Konkursi tingimused

1.  Üldtingimused

1.1 Juubelilogo konkursi (edaspidi konkurss) korraldaja on Eesti Advokatuur.

1.2 Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, üks konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.

1.3 Konkurss algab 9. juulil 2013. a.

 

2.  Kavandite esitamine

2.1 Kavandite esitamise tähtaeg on 26. august 2013. a. (kaasa arvatud).

2.2 Kavandid palume saata e-posti aadressile advokatuur@advokatuur.ee, e-kirja teemaks märkida „Juubelilogo konkurss“.

 

3.  Nõuded kavanditele

3.1 Advokatuuri juubelilogo peab väljendama Eesti Advokatuuri 95nda juubeli (tähistatakse 14. juunil 2014) pidulikku tähistamist.

Juubeliüritused on kavandatud tervet aastat läbivalt.

Juubelilogo peab olema kasutatav nii trükistel, meenetel kui ka digitaalselt (advokatuuri kodulehel, e-kirjade jalustes ja elektroonilistel esitlustel).

Abistava märkusena: Eesti Advokatuuri sümboliks (logoks) on gladiaatori mõõgale toetuvad kaalud, mille all kiri „Eesti Advokatuur“ * „Estonian Bar Association“.

Advokatuuri logoga on võimalik tutvuda advokatuuri kodulehel, vajadusel saab täiendavat informatsiooni aadressilt: advokatuur@advokatuur.ee.

3.2 Esitatud töö peab sisaldama nii värvilist kui ka mustvalget logokavandit.

3.3 Logo peab konkursile olema esitatud jpg või pdf formaadis, konkursi võitjal tuleb logo esitada ka cdr või eps formaadis.

 

4.  Kavandi hindamine ja võitjate avalikustamine

4.1 Kavandeid hindab advokatuuri poolt moodustatud komisjon (advokatuuri 95nda juubeliaasta töörühm). Kavandite hindamisel võetakse arvesse ka advokatuuri liikmete poolt antud hinnangud. Advokatuuri liikmetelt hinnangute saamiseks esitatakse komisjoni poolt 2 (kaks) enim hääli saanud kavandit advokatuuri liikmetele hindamiseks (internetipõhine hääletus). Advokatuuri liikmetelt saadud hindamis-tulemused liidetakse komisjoni hinnangutega. Lõpliku valiku (otsuse) teeb komisjon.

4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik kavandid, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad konkursi tingimustele.

4.3 Konkursi tulemused avalikustatakse ning konkursi võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 30. septembril 2013.

 

5. Edasine koostöö konkursi võitjaga

5.1 Väljavalitud kavandi(te) autori(te)ga jätkatakse tööd  lõpliku resultaadi vormistamiseni.

5.2 Lõppresultaat tuleb konkursi võitjal vormistada hiljemalt 15. oktoobriks 2013.

5.3 Lõppresultaat sisaldab:

5.3.1 Logo (gif/jpg, pdf, cdr või eps formaadis).

5.3.2 Korporatiivsed fondid.

5.3.3 Korporatiivsed värvid.

5.3.4 Logo must-valged kasutusvariandid.

5.3.5 Logo värvilised kasutusvariandid.

5.3.6 Logo kaitstud ala ning keelatud kasutusvariandid.

5.3.7 Vajadusel täiendavad graafilised elemendid ning nende ja logo omavahelised proportsioonid ja asetused.

5.4 Pärast lõppresultaadi saavutamist sõlmitakse autoriga leping, milles täpsustatakse väljatöötatud materjalide edaspidise kasutamise tingimused.

 

6.  Konkursi auhind

6.1 Konkursi auhinnafondiks on ette nähtud 500 (viissada) eurot.

6.2 Auhind makstakse konkursi võitjale välja peale lõppresultaadi saavutamist ning konkursi võitjaga lepingu sõlmimist.

6.3 Komisjon võib sobiva kavandi puudumisel auhinna kogusumma ulatuses konkursil osalejate vahel ümber jagada või jätta välja andmata.

6.4 Auhind makstakse välja hiljemalt kahe nädala jooksul pärast konkursi võitjaga lepingu sõlmimist. Auhind kuulub maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

7.  Konkursi tulemuste realiseerimine

7.1 Eesti Advokatuurile lähevad üle auhinnatud kavandi(te) autori(te) kõik kavandiga seonduvad varalised ning võõrandatavad isiklikud õigused alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.

7.2  Eesti Advokatuuril on kavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel logo kavandis muudatusi koostöös kavandi autoriga.

 

Lisainfo: advokatuur@advokatuur.ee või tel 662 0655

Lae alla olemasolev logo fail PDF formaadis