Javascript is required

Justiitsminister Urmas Reinsalu moodustas nõukoja, kelle ülesandeks on anda ministrile nõu Eesti õiguspoliitika arengu küsimustes

Justiitsministeeriumi pressiteade 05.09.2015

Nõukotta kuuluvad vandeadvokaadid Allar Jõks ja Jüri Raidla, õigusteadlane Lauri Mälksoo, Tartu ülikooli õigusteaduskonna dekaan Jaan Ginter, endine riigikontrolör Mihkel Oviir, kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige Toomas Luman, maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis, tööandjate keskliidu esindaja Valdo Kalm, notarite koja esindaja Priidu Pärna ja poliitikauuringute keskuse Praxis juht Annika Uudelepp.

„Seadusloomes on ees olulised reformid, et vähendada vohavat seadusloomet ja bürokraatiat. Nõukoja esmane ülesanne ongi anda hinnang õigusloome mahu vähendamise kavale, millega justiitsministeerium augustis välja tuli,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Lisaks kuulub nõukoja ülesannete hulka esitada omapoolsed seisukohad justiitsministri iga-aastasele Eesti õiguspoliitika arengusuundade ettekandele, arutada justiitsministri või nõukoja liikmete ettepanekul konkreetsete õiguspoliitiliste või seadusandlike algatuste üle ja võtta nende suhtes seisukoht, anda omapoolseid soovitusi hea õigusloome kehtestamiseks.

Nõukoda hakkab kogunema vastavalt vajadusele. Nõukoja tööd ei tasustata ja tehniliselt korraldab seda justiitsministeerium.