Javascript is required

Justiitsminister Urmas Reinsalu moodustas Eesti konkurentsivõimelisema ärikeskkonna juhtrühmaJustiitsministeeriumi pressiteade 28.08.2015:

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul vajame majanduse käimatõmbamiseks seda, et riik annaks ettevõtjatele märku: ettevõtlikkus ja loovus on teretulnud. Et meie konkurentsivõime regioonis kasvaks kiiremini, tuleb üle vaadata reeglid ja piirangud.

„Oluliste tegevustega on juba alustatud. Näiteks maksejõuetusõiguse kodifitseerimise projekti eesmärk on teiste riikide kogemusi ära kasutades ajakohastada Eesti maksejõuetusõigust, mis omakorda parandab tublisti Eesti ettevõtluskeskkonda. Alates septembrist on justiitsministeeriumi vastutusvaldkonnas ka konkurentsiõigus, mistõttu kuulub sellegi valdkonna edendamine prioriteetide hulka. Ka õigusloome mahu vähendamise kava üks eesmärke on leevendada ettevõtjate halduskoormust ja luua sel moel parem keskkond,“ rõhutas Reinsalu.

„Kokku kutsutud juhtrühma töö eesmärk on välja selgitada ettevõtlust takistavad ja kõige enam muutmist vajavad valdkonnad ning teha õigusalaseid ettepanekuid, kuidas saaks riik soodustada ettevõtlust ja elavdada majanduselu,“ lisas minister.

Ärikeskkonna edendamise juhtrühm hakkab tegutsema regulaarselt ja esimesena vaadatakse üle eelmise valitsuse heaks kiidetud tegevusprogrammi „Ettevõtja õigus 2“. Selles pandi tolle hetke teadmistele tuginedes paika tegevused, mis võiks ettevõtluskeskkonda parandada ja äritegemist soodustada.

Juhtrühma esimene ülesanne on koostada valitsusele Eesti ärikeskkonna konkurentsivõime parandamise aruanne.

Juhtrühma kuuluvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Hanno Tomberg, tööandjate keskliidu tegevjuht Toomas Tamsar, teenusmajanduse kojast vandeadvokaat Valter Võhma, advokatuuri äriõiguse komisjoni esimees Karin Madisson, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluskeskkonna juht Piret Treiberg, rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Kurmet Ojamaa, makspoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro ning riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane, kaubandus-tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras ning pangaliidu esindajana Riho Roopõld.

Juhtrühma tööd juhib justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Lisainfo:

Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Riina Solman
Avalike suhete juht
Justiitsministeerium
Tel. 620 8118
Mob: 529 2992