Javascript is required

Justiitsminister Pevkur ja advokatuuri esimees Luiga arutasid riigi õigusabiga seonduvat

Justiitsminister Pevkur ja advokatuuri esimees Luiga arutasid riigi õigusabiga seonduvat

8. mai 13

Eile toimunud justiitsministri kohtumisel advokatuuriga keskenduti riigi õigusabi süsteemi tõhustamisele ning lepiti kokku täiendavate võimaluste otsimises riigi õigusabi kvaliteedi suurendamiseks.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on riigi õigusabi vajajate hulk suur ning eeldatavalt kasvab see lähiaastatel veel. „Eelmisel aastal sai advokatuur 17 031 riigi õigusabi tellimust, millest enamikul juhtudel ehk 12 949 korral oli tegemist kaitse määramisega kriminaalmenetluse osalisele. Need arvud näitavad selgelt suurt vajadust riigi õigusabi järele, mistõttu ongi vajalik tagada riigi õigusabi jätkusuutlikkus, tõstes sealjuures pakutava õigusabi kvaliteeti,“ lausus Pevkur.

„Parema kvaliteedi saavutamiseks vajab riigi õigusabisüsteem nii rohkem vahendeid kui süsteemi tulemuslikumaks muutmist. Mul on hea meel, et oleme advokatuuriga sarnasel arvamusel ja kindlasti väärib edasiarendamist advokatuuri mõte õigusabi saamise eelduseks oleva menetluses osalemise perspektiivikuse analüüs, millega vaadatakse iga kohtuasja eel üle, kuivõrd tulemuslik võiks olla selles kohtuasjas osalemine ning selle alusel teeb ka kohus otsuse õigusabi määramise või mittemääramise kohta. See aitaks vältida vähese perspektiivikusega asjadele riigi õigusabi kulusid ja kvaliteedi tõstmist tõsisemates õigusabi vajavates asjades. Samas näen ma vajadust jätkuvalt taotleda riigi õigusabile eraldatava raha suurendamist, sest piiramatult ei ole võimalik süsteemi optimeerida,“ sõnas justiitsminister.

Advokatuuri esimehe, vandeadvokaat Sten Luiga sõnul möödus kohtumine ministriga konstruktiivselt ja paljud teemad, mis advokatuurile olulised, said läbi arutatud. „Advokatuuri teeb murelikuks riigi õigusabi pakkuvate advokaatide arv, sest viimastel aastatel on see püsinud sama, kuigi advokatuuri liikmete arv on püsivalt kasvanud. Üheks selle põhjuseks on kindlasti asjaolu, et riigi poolt õigusabi osutamiseks planeeritud vahendid jäävad tuntavalt allapoole vabaturu õigusabi osutamise hinda, moodustades sellest hinnanguliselt vaid 25-30%. Süsteemi jätkusuutlikuks arenguks on käärid selgelt liiga suured ja advokatuur loodab koostöös ministeeriumiga leida võimalusi vähendamaks süsteemi kroonilise alarahastamise tagajärjel tekkinud pingeid. Mainimist väärib ka noorte juristide kehv vene keele oskus, mis teeb suhtlemise vene keelt kõnelevate abisaajatega aeganõudvaks ja keeruliseks. Aga oleme nii õigusabi süsteemi arendamise kui noorte juristide väljaõppe ning tõlke tagamise vajaduse küsimustes ministeeriumiga sarnaselt meelestatud ja loodame leida kõikidele osapooltele vastuvõetavad lahendused nii neil kui teistel meile olulistel teemadel,“ märkis Luiga.

Kohtumisel arutati veel ministeeriumi ja advokatuuri vahelist suhtlust seaduseelnõude kooskõlastamisel ning avaliku e-toimiku rakendamisega seotud küsimusi.

Allikas: Justiitsministeerium, http://www.just.ee/58331