Javascript is required

In Memoriam vandeadvokaat Lembit Nirgi (12.04.1950 – 20.09.2022)

In memoriam

 

LEMBIT NIRGI

12.04.1950 – 20.09.2022

 

Eesti Advokatuur mälestab advokatuuri kauaaegset liiget vandeadvokaat Lembit Nirgit.

 

Lembit Nirgi sündis 12 aprillil 1950. aastal Rakveres. 1977. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Lembit Nirgi alustas advokaaditööd 1. juunil 1978. aastal Kohtla-Järve Õigusnõuandlas. 1992. aastal omistati talle vandeadvokaadi kõrgeim kutsenimetus.

03. novembril 1992.a. asutas L. Nirgi koos vandeadvokaat Lembit Viitasega advokaadibüroo nimega Rakvere Advokaadibüroo. Lembitul sai käesoleva aasta septembriks advokaadina töötamise algusest 44 aastat.

 

Eesti Advokatuur ühineb leinas Lembitu  perega.

 

Ka Viru Ringkonnaprokuratuur avaldab kaastunnet Lembitu lähedastele ja tänab teda pikaajalise tulemusliku koostöö eest.

 

Jagame siinkohal mälestusi Lembit Nirgist. 

 

 Avo Pärmann

Vandeadvokaat, Lembitu endine kolleeg ja lähedane sõber

 

Minu ja Lembit Nirgi eluteed hakkasid kulgema üsna lähestikku ja sarnaselt 1972.a. sügisest, mil meist said Tartu (tol ajal Riikliku) Ülikooli õigusteaduskonna tudengid. Peagi saime omavahel lähemalt tuttavaks. Olime mõlemad nii-öelda saatusekaaslased, sest ei tulnud ülikooli otse koolipingist, vaid kaheaastase karastusega tolleaegsest armeest.

Soliidsele kasvule, mistahes olukorras enesevalitsemise ja vaoshoituse säilitamisele lisandus Lembitul veel meeldejääv taktitunne igapäevases suhtlemises. Seega suurepärased eeldused, mitte üksnes juriidilisel alal tegutsemiseks.

Õppimisse suhtumisel eristus ta kursusekaaslaste silmis äärmise tõsiduse ja põhjalikkusega, millised omadused jäid teda saatma ka hilisemas kutsetegevuses.

Lembit Nirgi oli heas mõttes läbi ja lõhki vana kooli advokaat.

Veel mõned päevad enne Lembitu lahkumist vestlesime telefonitsi pikalt  elust-olust.Ta oli optimistlik ja reibas, miski ei viidanud, et  minu jaoks oli see kõne temalt viimane.

Jään teda meenutama professionaalse  kolleegi ja unustamatu sõbrana.