Javascript is required

In Memoriam vandeadvokaat Aadu Luberg (07.04.1957 - 25.03.2021)

In Memoriam

 

Vandeadvokaat Aadu Luberg (07.04.1957–25.03.2021)

 

Eesti Advokatuur ja advokaadid langetavad sügavas leinas pea, mälestades auväärset kolleegi ja sõpra, vandeadvokaat Aadu Lubergi. Tunneme sügavalt kaasa A. Lubergi abikaasale, lastele ja kõikidele tema lähedastele sellel üliraskel hetkel.

 

A. Luberg oli Tallinna Reaalkooli, Tartu ülikooli ja FBI akadeemia vilistlane. Eesti Advokatuuri liikmeks astus ta 1996, olles eelnevalt töötanud ligi paarkümmend aastat vastutusrikastel ametikohtadel. Vahetult enne advokaadi elukutse kasuks otsustamist töötas A. Luberg Tallinna politseiprefektina. Ulatuslik elu- ja töökogemus andis A. Lubergile advokaadina uniklaase eelise edaspidises kutsetöös. Neid kogemusi jagas A. Luberg ka kolleegidega – oli mida õppida ja mida eeskujuks võtta.

 

Tegevust advokaadina alustas A. Luberg advokaadibüroos HETA. Juba 1998. aastal omistati talle vandeadvokaadi kõrgeim kutsenimetus. 2004. aastal asutas A. Luberg koos vandeadvokaat Madis Pätsiga advokaadibüroo Luberg ja Päts. Alates 2020 jätkas A. Luberg tegutsemist omanimelises advokaadibüroos. Lootis, et avaneb senisest rohkem võimalusi veeta aega armsas mereäärses Varbla maakodus ning tegeleda merendushuvidega. Ta jõudis lõpetada väikelaevakapteni ja laevade raadioside kursused.

 

A. Luberg panustas oluliselt Eesti Advokatuuri arengusse. Alates 2010. aastast tegutses ta advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmena ja on selle tegevuse kaudu kindlasti meelde jäänud ka paljudele meie noorematele liikmetele. Peale selle oli A. Luberg advokatuuri põhiõiguste kaitse komisjoni liige ja panustas valdkonna praktika ja õigusloome kujundamisse.

 

A. Lubergi kohta on öeldud, et arutelud temaga olid head ja huvitavad, sest tema mõttekäigud olid kained, mõistlikud, pigem ratsionaalsed. Kes meist ei igatseks ja hindaks kolleegi, kes suudab kainelt ja kaalutletult kaasa mõelda ja arutleda ning aitab meid seeläbi jõuda parima lahenduseni. See ei ole kaugeltki ammendav kirjeldus. A. Luberg oli hasartne, rõõmsameelne, aus ja lojaalne kolleeg, kellele pakkusid ühtviisi pinget nii sport kui ka kohtuasjad. Isikuomandused, teadmised ja suur kogemus muutsid A. Lubergi väljapaistvaks juristiks-praktikuks, aga ka paratamatuks optimistiks.

 

Madis Päts meenutab, et viimases kirjavahetuses Aaduga puudutasid nad pandeemia teemat. Aadu suhtus olukorda väga tõsiselt, kuid pelgas pigem selle kaugemat ühiskondlikku mõju. Aadu lõpetas kirja temale omaselt nii: „Iga tagasilöögi järel tuleb kindlasti jälle parem aeg (A. Luberg 5. köide).“

 

Jääme sinust puudust tundma, Aadu Luberg.