Javascript is required

Ilmunud on Euroopa Inimõiguste Kohtu praktiline juhend advokaatidele

Euroopa Inimõiguste Kohus on ilmutanud praktilise juhendi advokaatidele, kes esindavad kaebuste esitajaid Euroopa Inimõiguste Kohtus. Juhend, mis koostati Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) egiidi all, võimaldab advokaatidel paremini mõista Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluste eripärasid, mida kohati vähem tuntakse.

Juhend on hea abikäsi advokaatidele, kes kavatsevad pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse (edaspidi „EIK“). Vaata lähemalt: https://www.advokatuur.ee/est/advokatuur/valissuhtlus/eesti-advokatuur-ccbe-liikmena