Javascript is required

Ida-Viru stipendium anti sel aastal kolmele õigusõppe tudengile

Justiitsministeeriumi pressiteade 23.10.2015

Justiitsministeeriumi, advokatuuri ja riigiprokuratuuri välja pandud Ida-Viru stipendium anti sel aastal kolmele õigusteaduse magistrandile, kellest kaks soovivad tulevikus asuda tööle Ida-Virumaale ringkonnaprokuratuuri ning üks soovib end siduda advokaadikutsega.

„Hea meel on tõdeda, et noortel on huvi asuda tööle Ida-Virumaale ning lisaks karjäärivõimalustele, mida antud piirkond pakub, mõtlevad ka sellele, mida nad saaksid seal kogukondlikul tasandil ära teha ning millist lisandväärtust piirkonnale pakkuda. Loodan, et need noored suudavad õigusteaduse vastu tekitada huvi ka kohalikes kooliõpilastes, kes pärast õpinguid Tallinnas või Tartus saaksid naasta kodukanti tööle. Kuigi huvi Ida-Virumaal töötamise vastu pole võrreldav Tallinna ja Tartu omaga, siis ka mõne tubli noore lisandumisel sinna on konkurss oma eesmärgi täitnud,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Selle aasta konkursi võitjaid iseloomustab selgete sihtide seadmise kõrval see, et lisaks Eestis omandatavale õigusharidusele on noored juba arendanud või soovimas end jätkuvalt arendada ka välisülikoolides. Õppimine võib sellisel juhul võtta küll pikema aja, kuid omandatud teadmised ja kogemused, ka läbilöögivõime, mida sellisel puhul ei tasu alahinnata, andsid hindamiskomisjonile hea tunnetuse tulevaste stipendiaatide tugevustest ning seatud eesmärkidele pühendumisest,“ märkis advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Stipendiumikonkursside tulemusel on seni kuuest stipendiaadist Ida-Virumaale tööle asunud kolm noort, vastavalt Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumajja, Viru maakohtu Jõhvi kohtumajja ja Viru ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakonda. Ülejäänud kolm tegelevad veel õpingutega. Loodetavasti asuvad ka nemad juba lähemas tulevikus antud piirkonda tööle.