Javascript is required

Ida-Viru stipendium anti sel aastal kahele tudengile

Justiitsministeeriumi pressiteade

 

Ida-Viru stipendium anti sel aastal kahele tudengile

Justiitsministeeriumi, advokatuuri ja riigiprokuratuuri välja pandud Ida-Viru stipendium anti sel aastal kahele õigusteaduse magistrandile.

„Kuigi huvi stipendiumi vastu on varasematel aastatel olnud suurem, on mul rõõm tõdeda, et leidub tublisid noori juriste, kes soovivad Ida-Virumaale tööle asuda ning anda enda panuse piirkonna arengusse. Justnimelt Ida-Virumaa areng on meile väga oluline ja riik tahab panustada selle jätkusuutlikusse ning sellesse, et õigusabi oleks seal pidevalt kättesaadav. Kui tänu konkursile jääb igal aastal piirkonda tööle kasvõi üks noor jurist, siis juba ainuüksi see asjaolu õigustab meie pingutusi. Kavatseme jätkata projektiga 2015. aastal ning ootame aktiivset osalust. Töötame juba lähiajal koos advokatuuriga välja plaani, kuidas noored juristid mitte ainult ei alustaks, vaid ka jätkaks oma professionaalset karjääri Ida-Virumaal. Noorele juristile on enda karjääri alustamine väljaspool tõmbekeskust hea võimalus saada selle kogemuse tulemusel õigusvaldkonna oluliseks tegijaks,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Eelmisel kolmel aastal on stipendium antud välja üheksale tudengile, kellest kolm töötavad Ida-Virumaal. Täpsemalt, üks töötab hetkel Viru ringkonnaprokuratuuris, teine Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumajas ja kolmas Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas. Üks stipendiaatidest õpib teist aastat magistrantuuris ja üks pikendas lepingut, kuna suundus õppima välismaale. Seega on oluline osa stipendiaate juba sidunud enda tuleviku Ida-Virumaaga ning eelduslikult teeb seda veel mitu noort inimest.

Stipendiumit oli võimalik taotleda Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli magistriõppe õigusteaduste tudengitel ja selle peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa advokaatide, prokuröride ja kohtunike järelkasvule Ida-Virumaal.

Stipendium on sündinud 2010. aasta kevadel kokku tulnud töögrupi ettepanekust luua advokatuuri juurde sihtkapital, mille kaudu saaks motiveerida õigusteadust õppivaid magistriõppe üliõpilasi asuma tööle Ida-Virumaa piirkonda.