Javascript is required

HELP programm on välja töötanud põhjalikud õppemetoodika juhised

Inimõiguste õppe Euroopa programm õiguse praktiseerijatele (nn HELP programm) toetab Euroopa Nõukogu liikmesriike Euroopa Inimõiguste Konventsiooni (EIÕK) rakendamisel riiklikul tasandil. Seda tehakse läbi kohtunike, advokaatide ja prokuröride pädevuste tõstmise kohaldamaks konventsiooni oma igapäevases töös.

HELP programm on välja töötanud põhjalikud õppemetoodika juhised, mida jagatakse ka nende kodulehel. Osad kursused on ettevalmistamisel ka eesti keeles ning programmi raames viiakse läbi erinevaid loengutsükleid. HELP programm on loonud võimaluse konto registreerimisel osaleda ka iseseisvalt inimõiguste õppeprotsessis: http://help.ppa.coe.int/login/index.php.

Suur hulk koolitusmaterjalidest on tõlgitud enamuste liikmesriikide riigikeeltesse. Koolitusmaterjalid sisaldavad käsiraamatut nii EIÕK metoodika kui ka põhimõistete kohta, juhendeid, iseõppe kursusi, esitlusi, uurimistöid jne.

Uurige ja vaadake lähemalt ning osalege aktiivselt ka iseõppes!