Javascript is required

Hange rahvusvahelise kaitse taotlejate riigi õigusabi osutajate leidmiseks

Austatud advokatuuri liikmed
 

Vastavalt Eesti Advokatuuri juhatuse 18.10.2016. a otsusele kuulutab advokatuur välja konkursi rahvusvahelise kaitse menetlusele järgnevas halduskohtumenetluses ja rahvusvahelise kaitse taotlejate kinnipidamise asjades (haldusasjades) riigi õigusabi osutajate leidmiseks.

Konkursil osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 15.11.2016. a kell 12.00.

Konkursil osalemiseks vajalikud juhised ning tingimused leiate manuses olevast konkursi dokumentatsioonist.
Hange rahvusvahelise kaitse taotlejate riigi õigusabi osutajate leidmiseks
Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused

Lisainfo:
Kristel Voltenberg, kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee