Javascript is required

Haldusasjades riigi õigusabi osutajaga on leping sõlmitud

Haldusasjades riigi õigusabi osutajaga on leping sõlmitud

 

Advokatuuri juhatus otsustas 5. augustil 2014. a haldusasjades riigi õigusabi osutaja leidmiseks korraldatud konkursi võitjaks kuulutada Advokaadibüroo RASK tehtud pakkumise. Käesolevaks ajaks on Advokaadibürooga RASK haldusasjade osutamise leping, mis jõustub 15. oktoobrist 2014. a ja kehtib kuni 31.12.2016. a, sõlmitud.

Eeltoodust tulenevalt teatame, et alates 15. oktoobrist 2014. a osutavad riigi õigusabi liikides isiku esindamine halduskohtumenetluses, isiku esindamine haldusmenetluses, õigusdokumendi koostamine, juhul kui taotluse sisu on seotud halduskohtu- või haldusmenetlusega, ning isiku muu õigusnõustamine või muu esindamine, juhul kui taotluse sisu on seotud halduskohtu- või haldusmenetlusega, Advokaadibüroo RASK esindajad.

Ühtlasi juhime veelkord tähelepanu, et Eesti Advokatuuri juhatuse 15. augusti 2014. a otsusega kehtestati „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise ajutised alused, maksmise ajutine kord ja ajutised tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ajutine ulatus ja ajutine kord“. Antud kord jõustub 1. septembrist 2014. a.