Javascript is required

Euroopa advokaatide juhid huvitusid Eesti e-teenustest

PRESSITEADE
19. aprill 2013

 

Euroopa advokaatide juhid huvitusid Eesti e-teenustest
 

Eestit külastasid Euroopa advokaatide esindusorganisatsiooni CCBE president Evangelos Tsouroulis ning peasekretär Jonathan Goldsmith, kes kohtusid Eesti Advokatuuri juhtkonnaga, süvenesid Eesti e-teenuste edusammudesse ning arutasid aktuaalseid õigusküsimusi.
 

Lisaks kohtumisele advokatuuris külastasid CCBE juhid Ülemiste Citys asuvat Eesti IKT demokeskust, kus tutvusid Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna edusammudega ning Eesti e-teenustega.

„Külalistele avaldas sügavat muljet e-teenuste levik Eestis ning nad huvitusid ID-kaardi ning digiallkirja süsteemist. E-teenuste roll tuli esile ka riigi õigusabi puhul, sest alates 2010. aasta algusest toimub Eestis riigi õigusabi korraldamine läbi spetsiaalse infosüsteemi. Vaatamata riigi õigusabiks eraldatud piiratud ressurssidele käivitus tänavu märtsis spetsiaalne veebileht www.riigioigusabi.ee, mis tagab teemaga seotud informatsiooni kiirema kättesaadavuse,“ märkis advokatuuri esimees Sten Luiga.

Lisaks arutati kohtumistel Eesti Advokatuuri ja CCBE koostöösuhteid ning koolitusküsimusi, samuti Eesti osalemist üle-euroopalises advokaatide andmebaasi projektis Find-A-Lawyer 2.

Eesti Advokatuuri poolt osalesid kohtumistel esimees Sten Luiga, aseesimees Hannes Vallikivi, kantsler Kristel Voltenberg ning jurist Katrin Kose.

CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) on ligi miljoni Euroopa advokaadi esindusorganisatsioon, mille täisliikmed on 31 ning assotsieerunud või vaatlejaliikmed 11 riigi advokatuurid või õigusliidud. Eesti Advokatuur sai 1960. aastal loodud CCBE täisliikmeks 1. mail 2004 seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuri kuulub 855 liiget.