Javascript is required

Enno Heringson: AKT on oluline büroopidajale

Eesti Advokatuuri juhatus andis 5. aprilli istungil üle järjekorras viienda advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse Advokaadibüroole Heringson GLO. Palusime Advokaadibüroo Heringson GLO büroopidajal vandeadvokaat Enno Heringsonil jagada oma kogemust läbitud protsessist tunnistuse taotlemisel. 

Heringson GLO on viies advokaadibüroo, mis sai endale Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse (edaspidi AKT). Mis ajendas Teie advokaadibürood sertifikaati taotlema?
Pean ausalt tunnistama, et alguses ja mitte ülearu süvenenuna olin AKTi suhtes üsna skeptiline – büroo peab ju nagunii täitma seadusest ja advokatuuri siseaktidest tulenevaid nõudeid. Seega algul meenutas tunnistus mulle Kreeka rongijuhtide premeerimist selle eest, kui nad suutsid reisijaid graafikujärgselt vedada ja mitte hiljaks jääda. Siis aga rääkisime AKTist kantsler Kristel Voltenbergiga, kes mu esmamulje ümber lükkas ja ideed põhjalikumalt tutvustas – büroo võib vastata küll kõigile nõuetele, kuid AKTi saamiseks peab ta olema midagi enamat, viimistletud peensusteni ja arendatud silmas pidades parimat võimalikku tulemust. See eesmärk läks täpselt kokku meie büroo loomist ajendanud filosoofiaga.

Milliseid eeliseid AKTi olemasolu Teie hinnangul advokaadibüroode turul annab – nii klientide kui ka töötajate jaoks?
Ma tunnen, et esmajärjekorras on AKT praktiliselt oluline büroopidajale. Isegi mitte väljastatud tunnistus iseenesest, vaid just protsess, mis selleni jõudmiseks läbida tuleb. Kui hakkasin pärast Kristeliga vestlemist AKTile sügavamalt mõtlema, võtsin esmalt ette kontrollküsimused – silmadega kiirelt üle lastes tundus, et loomulikult on kõik nõuded täidetud. Samas oli nii mõnigi protsess täpsemalt kuhugi kirja panemata, mõni juhend juba sama vana kui büroo ise jne. Mingil hetkel avastasin üht vana juhendit ette võttes, et olin ammu mõelnud olukorra parema reguleerimise peale… Kolleegid ilmselt mõistavad seda tunnet, et esmajärjekorras tuleb ära teenindada kliendid, siis teha edasilükkamatud toimetused ning kui soovida ka oma laste kasvamist mitte vaid fotodelt jälgida, siis asjade/protsesside, mis iseenesest toimivad, parendamiseks sisuliselt aega ei jää. AKTi taotlemine pani mind heas mõttes sundolukorda – kui teha, siis juba hingega. Nii vaatasime kolleegidega koos kõik kontrollküsimused üle ja ajakohastasime oluliselt meie büroo töökorraldust, mõtlesime läbi võimalikud kitsaskohad ja leidsime vahendid, kuidas riske maandada. See on tegelikult tegevus, mille võiks iga büroopidaja läbi teha, aga nagu enne just mainisin – kui otsest põhjust pole, siis on raske end selleks sundida. Aga kui asi juba ette võtta, siis miks mitte tähistada seda AKTi taotlemisega. Ehk siis esmajärjekorras on minu meelest protsesside sujuvus ja riskide maandamine kliendi teenindamisel oluline büroopidajale. Töötajate jaoks on see oluline samal põhjusel – kui käitumine on igas olukorras paigas, siis on tõenäosus väiksem, et kliendi teenindamisel midagi soovimatut juhtub. Kliendi jaoks ei tohikski protsesside juhtimine välja paista – kliendi rahulolu pidi olema tagatud enne ja peab olema tagatud ka nüüd. Ma arvan, et nüüd on lihtsalt meil endal kergem ja kindlam.

Kas ja milliseid muudatusi pidite büroos tegema, et AKTi nõuetele vastata?
Sisulisi muudatusi tegelikult polnudki, pigem oli tegemist n-ö peenviimistlusega, vaatasime juba toimivad protsessid üle, sõnastasime veel kirja panemata juhised, muutsime asjaajamist efektiivsemaks jne.

Milliseid soovitusi annaksite nendele büroodele, kes alles kaaluvad AKTi taotlemist?
Mina soovitaks kindlasti – mitte tunnistuse enda, vaid just selle protsessi pärast, mille läbimine bürood kahtlemata edasi arendab. Ja kui see on tehtud, siis miks mitte ka selle kohta tunnistus saada.

Miks peaks kliendid või advokaadid Teie hinnangul eelistama bürood, mis on omandanud AKTi?
Seda, et mõni klient nüüd hakkaks spetsiaalselt otsima bürood, millel oleks AKT, ma ei usu. Pigem annab see tänastele klientidele täiendava positiivse kinnituse õnnestunud valiku kohta.

Kas ja mida peaks AKTi taotlusprotsessis muutma või arendama?
Advokatuuri poolt oli kogu asjaajamine väga kiire ja sujuv, mul ei tekkinud ühelgi hetkel tunnet, et miski võiks kuidagi teisiti olla.

Advokaaditöö üks olulisemaid märksõnu on usaldusväärsus. Kuivõrd aitab AKT kaasa usaldusväärsuse mõõdistamisele?
Usun, et aitab. Kuigi usaldusväärsus on paljuski subjektiivne kategooria, siis AKTi väljastamise kriteeriumid on vägagi objektiivsed ja kontrollitavad. On loomulik, et büroo, kes on ennast ju vabatahtlikult advokatuuri kontrollile allutanud, on nendes objektiivsetes kriteeriumides kindel. See peaks avalikkusele kuvama väga selge sõnumi: oleme teinud endast parima ja veidi enamgi, et olla Teile usaldusväärsed partnerid.