Javascript is required

Eestis tegutseb alates tänasest 999 advokaati

Pressiteade
07.03.2017

Eestis tegutseb alates tänasest 999 advokaati 

Alates tänasest kuulub Eesti Advokatuuri 999 advokaati, mida on rohkem kui kunagi varem. Advokatuuri kantsleri Kristel Voltenbergi sõnul saavad keerulisest advokaadieksamist läbi vaid pooled soovijatest, kuid nii nõudlus kvaliteetse õigusteenuse järele kui ka tublide juristide soov advokaadiks saada on jätkuvalt kõrged.  

Advokatuuri kantsleri Kristel Voltenbergi sõnul võib liikmete arvu suurenemise taga olla mitmeid põhjuseid nagu töömahtude suurenemine ning õiguskeskkonna muutumine järjest keerulisemaks ja detailsemaks. Põhjus võib peituda ka edaspidistes võimalikes piirangutes juristidele kohtumenetlustes osaleda.

Advokaadiks saamiseks peab olema omandatud õigusteaduste magistrikraad, praktika mõne vandeadvokaadi käe all ning tuleb sooritada advokaadieksam. „Kui õigusteenust võib osutada piltlikult öeldes kes iganes, siis advokaadina töötamiseks on kindlad reeglid ja tugev kvaliteedikontroll, mida näitab ka asjaolu, et vaid pooled soovijatest pääsevad eksamilt läbi,“ selgitab advokatuuri kantsler.

„Kõikvõimalikke õigusteenuse pakkujaid on Eestis väga palju ja tugeva sisekonkurentsi tingimustes kasvab nende hulk, kes soovivad pürgida edasi advokaadiks,“ märgib Voltenberg.

Senised andmed näitavad, et advokatuuri liikmeskonna kasv jätkub, ulatudes 2020. aastaks umbes 1200ni. “Advokaatidel on täita oluline roll õigusriigis tasakaalu tagamisel. Advokaadieksam on tihe sõel, mis aitab tagada advokaadi elukutsele ühtlaselt kõrge taseme,” selgitab Voltenberg.

“Soovitame oma liikmetele advokaadibüroodele väljatöötatud kvaliteedijuhtimise standardeid, teeme tihedat koostööd nii seaduseloojate kui ka teiste kutseorganisatsioonidega. Oleme pööranud palju tähelepanu sellele, et advokaatide töö kvaliteet oleks määratletud ja kontrollitav.”

Advokatuuri liikmete kasvu võib Voltenbergi sõnul soodustada ka asjaolu, et advokaadi rollist soovitakse omakorda edasi liikuda näiteks kohtuniku, prokuröri või notari ametikohale.

Kui ühe trendina nähakse õigusteenuste arengus automatiseerituse kasvu ja robotite kasutuselevõttu, siis Voltenbergi sõnul tulebki tehnilisest tööst vabanevat aega suunata klientide üha keerulisemate küsimuste lahendamisele ja nõustamisele.

„Täna on advokaadibürool lubatud osutada ainult õigusteenust, aga näha on, et kliendid vajavad lisaks klassikalisele õigusteenusele ka külgnevaid teenuseid, nagu näiteks äri- ja finantsalast nõustamist,“ märgib ta.

Eesti Advokatuur on Euroopas liikmete arvu järgi üks väiksemaid, näiteks nii Soomes kui ka Leedus on liikmete arv üle 2000. Sama arv elaniku kohta on Eestis ELi võrduses keskmisest kõrgem. Riikide võrdlusstatistikat saab vaadata siit.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Kontakt
Eneli Mikko
Sõnumiagentuur Akkadian
http://akkadian.eu
eneli@akkadian.eu
+372 5196 1097