Javascript is required

Eestile on vaja rohkem IT kallakuga õigusspetsialiste

PRESSITEADE

15. juuli 2013

 

Eestile on vaja rohkem IT kallakuga õigusspetsialiste

 

Advokatuuri esimees Sten Luiga, aseesimees Hannes Vallikivi ja kantsler Kristel Voltenberg kohtusid eelmisel nädalal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT asekantsleri Taavi Kotka ja infoühiskonna talituse juhtivspetsialisti Ave Lauringsoniga arutamaks koostööd infotehnoloogia kallakuga õigusspetsialistide väljaõppe küsimustes.

 

MKM-i visiooni kohaselt on Eesti üheks ekspordivõimekuse tõstmise võtmeteguriks infotehnoloogiasektori teenuste ja laheduste ekspordi soodustamine, mis eeldab ka sellega seotud õiguslahenduste ülekandmist ja integreerimist ekspordi sihtriigi õigusraamistikku.

 

Tõdeti, et vaatamata IT õigusalase oskusteabe Eesti sisesele olemasolule vajab õiguslahenduste eksport täiendavat väljaõpet ja vahefinantseerimise korraldamist. „Advokatuur on valmis aitama kaasa advokatuuri liikmeskonna teadlikkuse tõstmisele potentsiaalse nõudluse tekkimisel, väljaõppe korraldamisel ja büroodeülese koostöö korraldamisel,“ kinnitas advokatuuri esimees Luiga kohtumisel.  

 

Kohtumisel lepiti kokku edasised sammud väljaõppe aluste fikseerimisel, täiendõppe osutaja selekteerimisel  ja informatsiooni edastamisel advokatuuri liikmetele.

 

Arutati ka riigi infosüsteemide arengu ja visiooni küsimusi avaliku e-toimiku ja selle perspektiividega seotud küsimustes.