Javascript is required

Eesti Advokatuuri uueks esimeheks valiti Jaanus Tehver

 

PRESSITEADE
07.03.2019

 

Eesti Advokatuuri uueks esimeheks valiti Jaanus Tehver

Täna toimunud Eesti Advokatuuri üldkogul valiti advokatuuri uueks esimeheks pikaajalise advokaaditöö kogemusega Jaanus Tehver. Tehver on kuulunud advokatuuri juhatuse kolme viimasesse koosseisu. Üldkogul tõdeti, et advokaatidel on oluline roll Eesti kui õigusriigi säilimisel.

Advokatuuri uueks esimeheks valitud Jaanus Tehveri sõnul seisavad advokaadikutse ja advokatuur kutseorganisatsioonina lähitulevikus silmitsi suurte väljakutsetega. “Ühiskonna, majanduse ja tehnoloogia areng on juba kaasa toonud olulisi muutusi õigusteenuste turul: muutuvad klientide vajadused, teenuste osutamise vorm ja viis ning teataval määral ka arusaamad sellest, mis on advokaadi või muu õigusteenuse osutaja roll üleüldse,” ilmestab Tehver toimuvaid muutuseid. “Advokatuur kui kutseorganisatsioon peab seisma hea selle eest, et meie regulatsioonid ei jääks ajale jalgu ning looks stabiilse keskkonna, mis soodustab klientide ja laiemalt ühiskonna usaldust advokaatide vastu. Lisaks peavad regulatsioonid võimaldama meil pakkuda seda, mida meilt oodatakse – sõltumatut ja asjatundlikku abi õigusküsimustes,” lisas Tehver.

2019. aastal tähistab Eesti Advokatuur ka 100. juubelit. Tehver tõdes, et Advokatuur astub järgmisesse sajandisse suurema liikmeskonnaga kui kunagi varem. “Enam kui 1000 advokaati on suur jõud, kuid see toob kaasa ka tõsiseid väljakutseid advokatuurile kui organisatsioonile. Peame küsima, kuidas tagada liikmeskonna ühtsus ja ühiste väärtuste olulisus iga advokaadi seisukohalt. Samuti on vaja hinnata, kuidas kasutada ära liikmete potentsiaali organisatsiooni juhtimisel, meie väärtuste kaitsmisel ja edendamisel ühiskonnas ning suhetes riigiga,” sõnas Tehver.

Advokatuuri esimehe ametist lahkuv Hannes Vallikivi juhtis oma aastakõnes tähelepanu suurenevale survele põhiõigustele. “Rahapesu ja dopingu vastane võitlus sobivad hästi praeguse rahutu aja sümboliks. Jah, terrorismi ja kuritegevuse ohuhinnangud võivad olla muutunud. Aga see ei õigusta ilma põhjalike analüüsideta süütuse presumptsiooni, omandi puutumatuse ja mitmete muude põhiseaduslike printsiipide kiirkorras revideerimist,” hoiatas Vallikivi. “Põhiõigused on muutumas poliitikast pigem juriidikaks. Näen, et advokaatide roll põhiõiguste kaitsel on sellises olukorras veelgi suurenemas,” leidis Vallikivi.

Eesti Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles oma kõnes: „Näeme advokatuuri liikmeid kui partnereid, mitte kui vaenlasi. Kohtusüsteemil ja advokaatidel on ühine eesmärk- arendada meie õigusriiki ja tagada meie inimeste põhiõigused.“

Koostööd rõhutas oma pöördumises ka õiguskantsler Ülle Madise: „Me ühiselt saame Eesti hoidmiseks palju ära teha. Paraku on peale tungimas mõtlemine, et kui leidub inimene, peab leiduma ka paragrahv. Õigusametitel on suur roll Eesti kaitsmisel alusetu hirmu õhutamise eest!“

Lisaks uuele Eesti Advokatuuri esimehele pandi üldkogul paika ka uus juhatus, kuhu kuuluvad vandeadvokaadid Imbi Jürgen, Indrek Sirk, Kadri Kallas, Karina Lõhmus-Ein, Katrin Orav, Peeter Kutman, Piret Jesse, Toomas Vaher ja asendusliikmena Anet Kaasik.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Alates 1992. aastast on Eesti Advokatuur rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liige ning 2004. aastast Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) täisliige. Advokatuuri liikmed (advokaadid) on vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi abid. Eesti Advokatuuril on 7. märtsi 2019 seisuga 1056 liiget.

 

Lisainfo:
Leen Eenpalu
Eesti Advokatuuri kantsler
Telefon: 662 0665
E-mail: leen.eenpalu@advokatuur.ee

Kadri Lainas
Sõnumiagentuur Akkadian
Telefon: 56 450 326
E-mail: kadri@akkadian.eu