Javascript is required

Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkurss

Lugupeetud üliõpilased                    

Kutsume Teid osalema Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursil.

Konkursil osaleja ei pea olema õigusteaduskonna üliõpilane – kui osaleda soovija uurimustöö teema on seotud advokatuuri tegevuse või advokaatide tööga, on see oodatud konkursile.

Sel aastal on konkursile oodatud tööd, mis käsitlevad advokatuuri tegevust (s.o advokaatide kutsealaste õiguste kaitse ja õigusteenuse korraldamine) või seonduvad advokaatide tööga (näiteks erinevad menetlused, advokaadi suhted kliendiga, advokaadi suhted avalikkusega jms). Töö peab olema esitatud eesti või inglise keeles.

Üliõpilastööde esitamise tähtaeg on 31.  mai  2016. a. 2016.  aasta auhinnafondi suuruseks on 3000 eurot. Üliõpilastööde konkursi korraga saate tutvuda siin.