Javascript is required

Eesti Advokatuuri koolituskavas on sel kevadel läbirääkimiskoolituste sari

Advokatuuri koolituskavas on sel kevadel tasuline läbirääkimiskoolituste sari. Kolmeosaline interaktiivne koolitus toimub kuni 20 liikmelistes gruppides märtsist maini. Koolitust on esialgu kavas korrata kahes grupis, huvilistel on võimalik valida iga osa/koolituspäeva läbimiseks endale sobivaim aeg. Kaasused ja simulatsioonimängud valmistatakse ette spetsiaalselt antud koolituseks, et võtta arvesse osalevate advokaatide profiili ja elulisi olukordi läbirääkimistest. Osalejad omandavad praktilised efektiivsete läbirääkimiste võtted. Erilist tähelepanu pööratakse ettevalmistusele ja läbirääkimiste kulgemise oma kontrolli all hoidmisele ning juhuslikkuse, segamise ja emotsioonide välistamisele. Koolitustele on veel mõned vabad kohad. Ühe koolituspäeva maksumus liikmetele on 120 eurot ja mitteliikmetele 130 eurot (hinnas sisaldub käibemaks). Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipause. 19.03.2015 koolitusele palume registreerida täiendusõppe portaalis https://tvt.advokatuur.ee või e-posti aadressil koolitused@advokatuur.ee hiljemalt 12.03.2015.

Koolitused toimuvad järgmistel aegadel:

Esimene koolitus:       

 • N 19.03.2015 (1. päev) (koolitaja Georg Merilo)
 • N 16.04.2015 (2. päev) (koolitajad Ilona Nurmela ja Toomas Prangli)
 • R 15.05.2015 (3. päev) (koolitajad Arno Baltin ja Annika Uudelepp)

Teine koolitus:          

 • N 26.03.2015 (1. päev) (koolitaja Georg Merilo)
 • N 23.04.2015 (2. päev) (koolitajad Ilona Nurmela ja Toomas Prangli)
 • N 28.05.2015 (3. päev) (koolitajad Arno Baltin ja Annika Uudelepp)

Päev 1. LÄBIRÄÄKIMISTE PROFESSIONAASE ETTEVALMISTUSE JA TEOSTUSE ALUSED

I              Sissejuhatus

 • Läbirääkimised kui eraldiseisev distsipliin, satelliitdistsipliinid
 • Kus ja milline on läbirääkimiste standard aastaks 2018?
 • Läbirääkimiste struktuur, eri etapid
 • Abivahendid protsessist kõrvalekaldumisel
 • Terminoloogia eri töökeeltes
 • Läbirääkija kui tõlk, „vooluringi“ tekitaja, et tulemuseni jõuda

II            Läbirääkimised kui protsess

 • Advokaat kui läbirääkimiste protsessi disainer ja juht, ootuste juhtija
 • Kaasusepõhine protsessi juhtimise treening eelneva teooria valguses
 • Treeningu analüüs jooksvate kommentaaride ja kokkuvõtliku analüüsiga (kaasuse juhised paberil, lektor juhendab kõiki meeskondi)

III           Mitmepoolsed läbirääkimised

 • Eelneva kaasuse vigadest õppimise integreerimine teise, raskema kaasuse lahendamisel

Päev 2. LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖVAHENDID

Päev algab kaasuse läbirääkimisega osalejate seniste teadmiste ja oskuste pinnalt.

I             Läbirääkimiste spekter

 • Vastandlikest huvipõhiste läbirääkimisteni – lähenemiste erisuste tajumine
 • Kuidas läbi rääkida, kui teisel on jõupositsioon ja liigutada inimesi jäikadest positsioonidest?
 • Kuidas avardada oma võimalusi läbirääkimistel?
 • Kuidas olla paindlik, st vahetada strateegiat samade LR käigus?

II            Töövahendid

 • Vahendid tulemuslikuks menetluslikuks, strateegiliseks, taktikaliseks, füüsiliseks ja vaimseks ettevalmistuseks LR-tes
 • Kuidas jõuda teise poole tegelike huvideni ja ühiste lahendusteni
 • Rollijaotuse ja kliendi ettevalmistamise olulisusest
 • Aktiivne kuulamine vs ootuste sõnastamine
 • Vahendid enda ja teiste maha rahustamiseks LR-tel
 • Kaasuse nr 2 põhine läbirääkimiste treening eelneva teooria valguses

III           Interpersonaalne lähenemine

 • Kas LR-te lähenemise valik sõltub isiku psühholoogilisest profiilist?
 • Eri suhtlusstiilide ja isiksustüüpide tutvustus
 • Kuidas jagada infot tulemuslikult?
 • Mõned töövahendid teiste lähenemise profileerimiseks – kuidas tajuda teist poolt LR-tel ja mida selle infoga peale hakata?

Päev 3. LÄBIRÄÄKIMISTE PSÜHHOLOOGIA JA PARTNERITE KAASAMINE

I            Läbirääkimiste psühholoogia

 • Kuidas mõista läbirääkimisi kujundite ja metafooride abil?
  • Selgust toovad praktilised ülesanded
 • Emotsioonid läbirääkimistel
  • Kes ja kuivõrd aktsepteerib neid läbirääkimiste osana?
  • Emotsioonide allikad läbirääkimistel?
  • Kuidas emotsioonidega läbirääkimistel toime tulla?
 • Kuulamine – hoiakud ja tehnikad
  • Kuulamisvõtete harjutamine kaasusele toetudes
 • Manipuleerimine (videopõhine)
  • Käepärased vastuvõtted manipuleerimisele

II            Kaasamine läbirääkimisolukordades, kus on palju osalejaid

 • Kaasamine poliitikaprotsessis ja suhetes avaliku võimuga, sh laiema avalikkuse kaasamine – milleks valmis olla, millega arvestada ja kuidas see kõik mõjutab läbirääkimisi?
 • Mitmekesise osalejate ringi ning nende huvide kaardistamine; miks teatud läbirääkimised/tehingud luhtuvad–  – praktilise harjutuse põhine arutelu
 • Kuidas luua väärtust laiemalt ja millega seejuures arvestada – suurema osalejate hulgaga arutelude tegurid (poliitika tüübid, ametnike mõtlemine huvigrupid) ja eeltöö tüübi ning seejärel taktika valik
 • Millal kasutada informeerimist, konsulteerimist või osalust? Võimalikud probleemid ja kuidas nendest üle saada?
 • Kaasamine erinevad meetodid levinumate osalusvormide puhul (üldkoosolek, planeeringute arutelud, avalikud vastasseisud)