Javascript is required

Eesti Advokatuuri kantsleriks saab Hillar Lauri

Pressiteade
09.06.2017

Eesti Advokatuuri kantsleriks saab Hillar Lauri

Seoses Eesti Advokatuuri tänase kantsleri Kristel Voltenbergi korralise ametiaja lõpuga ja otsusega mitte enam uueks ametiajaks kandideerida, valis Eesti Advokatuuri juhatus uueks kantsleriks Hillar Lauri. Eesti Advokatuuri esimehe Hannes Vallikivi sõnul on uue kantsleri üheks oluliseks tugevuseks tema mitmekülgne ja pikaajaline ettevõtluskogemus.

“Juhatuse arvates tulevad Hillar Laurile kantsleri ametis kasuks mitmekülgne kogemus nii Eestis kui ka väljaspool Eestit,” ütles Vallikivi, kelle sõnul on Eesti õigusturg ja advokaaditegevus muutumises. “Advokatuur töötab välja uut arengukava ning kantsleril saab olema vastutusrikas roll arengukava elluviimisel ja advokatuuri ning advokaatide huvide kaitsel. Hillar Lauriga peetud vestlused veensid juhatuse liikmeid, et ta tunneb põhjalikult advokatuuri toimimispõhimõtteid ja seoseid riigiga, samuti ühiskonna ootusi advokaatidele,” sõnas Vallikivi.

Hillar Lauri omandas juurahariduse Toronto ülikoolis (1986) ning ärijuhtimise magistrikraadi väga mainekas majanduskoolis INSEADis Prantsusmaal (1996). Enne Eestisse kolimist 1992. aastal töötas ta advokaadina ja lühikest aega prokuratuuris Kanada Ontario provintsis. Lauri on siiani Ontario advokatuuri liige. Eestis on Hillar Lauri tegutsenud ettevõtluses, juhtinud Maailmapanga Eesti esindust, olnud NRG Energy esindaja, konsulteerinud mitmeid ekspordiga tegelevaid ja tehnoloogiasektori ettevõtteid. Ta on lisaks olnud aktiivne mittetulunduslikes tegevustes ja muu hulgas aidanud aastaid korraldada Metsaülikooli.

“Eesti Advokatuur on avatud organisatsioon – oleme nõus kuulda võtma uusi ideid ja lähenemisi ning oleme avatud debatile ja suhtlusele erinevate ühiskonna gruppidega,” ütles Lauri.

Hillar Lauri esimene tööpäev Eesti Advokatuuri kantslerina on 1. augustil 2017.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Kontakt
Kadri Lainas
Sõnumiagentuur Akkadian
http://akkadian.eu
kadri@akkadian.eu
+372 56 450 326