Javascript is required

Eesti Advokatuuri järjepidev töö Eesti laste heaolu tõstmisel pälvib tunnustust

 

Lastekaitse Liidu korraldatud anonüümses tagasiside küsitluses hindavad abisaanud väga kõrgelt projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames advokatuuri liikmete poolt osutatud abi. Pea kõik nõustamisel käinud leidsid, et said tänu Eesti Advokatuuri liikmete nõuannetele juhised oma probleemi lahendamiseks. Advokatuuri järjepidevat panust Eesti laste heaolu tõstmisel toodi esile ka „Lastega ja lastele“ tunnustusauhinna konkursil.

„Oleme juba üle 5 aasta tasuta nõustanud abivajajaid perekonnaõiguslikes küsimustes,“ sõnas Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg. „Tänaseks oleme nõustanud ligi 900 abivajavat isikut. Viimase poole aasta nõustamiste anonüümne tagasiside näitab, kui kõrgelt meie panust hindavad ka abisaanud.“ Küsitluse andmetel leidis 63 vastanust tervelt 62, et sai tänu Eesti Advokatuuri liikmetele konkreetsed juhised oma probleemi lahendamiseks. Nõustamiste keskmiseks hindeks kujunes neljapalli skaalal suisa 3,65. „Kolmandik vastanutest andis oma hinnangule koguni maksimumpunktid,“ sõnas Voltenberg küsitluse tulemuste kohta.

Lisaks igakolmapäevastele tasuta nõustamistele Tallinna Lastekaitse Liidu kontoris alustati kaks aastat tagasi pilootprojektina Hiiumaal nõustamist Skype teel, kus ei tegutse hetkel alaliselt ühtegi  advokatuuri liiget. „Mõistsime, et abivajajatel Tallinnas nõustamisel käia on liiga kulukas nii ajaliselt kui rahaliselt ja lõime abivajajatega Skype silla,“ lisas Voltenberg. Kuna projekt on olnud väga edukas, laiendatakse seda sügisest ka Sillamäele. Just Hiiumaa Lastekaitseühing pidas vajalikuks, et Eesti Advokatuuri konkursil „Lastega ja lastele“ esile toodaks. Tunnustusauhinnaga „Lastega ja lastele“ tunnustatakse ja tänatakse neid, kes on uute algatuste või pikaajalise tegevusega oluliselt panustanud laste heaolusse. Tunnustamise algatajateks on MTÜ Lastekaitse Liit, Asenduskodu Töötajate Liit, SA Dharma, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond ja Õiguskantsleri Kantselei.

Samuti panustavad Eesti Advokatuuri liikmed Eesti laste heaolu tõstmisse läbi seminaride, mis on suunatud kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele. Seminaridel tutvustatakse õigusakte, muudatusi ja praktikaid perekonnaõiguslikes küsimustes ning haakuvatel teemadel. Tänaseks on projektiga liitunud ka Notarite Koda.

Koostöös Lastekaitse Liiduga ilmuvad regulaarsed nõuandeartiklid ajakirjas „Märka Last.“  Suure populaarsuse tõttu on need artiklid tõlgitud ka vene keelde.

Lisainfo:
Kristel Voltenberg,  kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee