Javascript is required

Eesti Advokatuuri esimees: demokraatliku õigusriigi hoidmine on paljuski advokaatide kätes

PRESSITEADE
03.03.2017

 

Eesti Advokatuuri esimees: demokraatliku õigusriigi hoidmine on paljuski advokaatide kätes

Täna toimunud Eesti Advokatuuri üldkogul toonitas esimees Hannes Vallikivi, et advokaatidel on täita tähtis roll demokraatliku õigusriigi säilitamisel. Üldkogul valis advokatuur endale uued revisjonikomisjoni ja aukohtu liikmed. Advokatuuri teenetemedali pälvis advokatuuri endine esimees Sten Luiga. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on vabaduse kaitsmine see töö, mida advokaadid päevast päeva teevad.

“Usaldus õigussüsteemi ja advokaatide vastu on see tasakaalumehhanism, mis aitab vältida omakohut ühiskonnas,” ütles Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi oma kõnes. “Sarnaselt meediaga on demokraatliku õigusriigi hoidmine paljuski advokaatide kätes.” Oma kõnes tõi Vallikivi välja advokaatide pidevat panust Eesti ühiskonnas. “Möödunud aastal kommenteerisid meie liikmed kümneid seaduseelnõusid – nii advokatuuri teemakomisjonide kaudu kui eraviisiliselt. Me osaleme ministeeriumide töörühmades, vaidluskomisjonides, kõrgkoolides. See on meie panus riigi ja ühiskonna toimimisse sarnaselt tasuta nõustamistega, mida teeme kokku tuhandeid tunde aastas.”

Väljapaistva panuse eest advokatuuri organites anti teenetemedal Eesti Advokatuuri endisele esimehele Sten Luigale. Vandeadvokaat Sten Luiga kuulus advokatuuri juhatusse aastatel 2001-2003. Luiga oli eetika- ja metoodikakomisjoni esimees alates 2004- 2013, mil ta valiti Eesti Advokatuuri esimeheks. Samuti on ta kuulunud advokatuuri arengukava koostamise töögruppi, üliõpilastööde konkursi hindamiskomisjoni ning esindanud Eesti Advokatuuri CCBE kutse-eetika komisjonis.

“Sten Luiga panus Eesti Advokatuuri arengusse olulistel kasvuaastatel on olnud väga suur. Mul on hea meel, et Steni algatusel käivitusid meie organisatsioonis näiteks teemakomisjonid, mis on tänaseks väga olulised sõlmed meie võrgustikus,” sõnas Vallikivi.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles oma üldkogul peetud kõnes: ”Riigi õigusabi on toonud advokaatidele lisaülesanded. Tänane riigi õigusabi süsteemi jätkusuutlikus on tõsine probleem. Jätkusuutlikkuse huvides oleme sel kevadet otsustanud teha riigi õigusabi rahastamises muudatused, millele advokatuur on tähelepanu juhtinud. Kolme aasta perspektiivis oleme otsustanud vahendeid riigi õigusabile kasvatada.” Justiitsminister tunnustas oma töö advokaate, “Tänan selle panuse eest, mida advokaadid annavad riigi õigusriigi maja ehitamisel. Vabaduse kaitsmine on see, mida advokaadid teevad päevast päeva ja te teete seda tööd hästi!”

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus tõi oma kõnes muuhulgas esile meedia rolli ja ohtusid kohtupidamises: “Kohtupidamine saab toimuda ainult kohtusaalis ja mitte bulvarimeedias.”

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe tunnustas Eesti Advokatuuri “Soovin tunnustada advokatuuri liikmeid selle panuse eest, mida on antud kohtunike omavalitsusorganitesse; hea koostöö eest, mis on viimastel aastatel olnud seadusloome protsessis, mis seisnes vastastikuses kutseeksamite tunnustamises. “Samuti tunnustas Pikamäe Eesti Advokatuuri initsiatiivi eest kohtumenetluse parima praktika suuniste edendamise juhendi välja töötamisel.

Üldkogul valis Eesti Advokatuur aukohtu liikmeteks vandeadvokaadid Andres Aaviku, Liina Linsi, Küllike Namm ja Tõnis Tamme ning asendusliikmeteks Marko Tiiman, Priit Manavald ja Leon Glikman.

Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti vandeadvokaadid Ene Ahas, Enno Heringson, Alla Jakobson ja asendusliikmeks Sirje Must.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Alates 1992. aastast on Eesti Advokatuur Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liige ning 01.05.2004. aastast Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) täisliige.

Advokatuuri liikmed (advokaadid) on vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid. Seisuga 03.03.2017. a on Eesti Advokatuuri liikmeid kokku 998.

 

Lisainformatsioon
Kadri Lainas
Sõnumiagentuur Akkadian
kadri@akkadian.eu
Tel: 56 450 326