Javascript is required

Eesti Advokatuuri avalik pöördumine koalitsiooniläbirääkijatele

Head koalitsioonilepingu läbirääkijad

Tänased koalitsioonilepingu läbirääkimised on taas toonud lauale soovi vaadata Eesti arengut suures plaanis. Selleks, et nende ümberkorralduste käigus arvestatakse piisavalt Eesti õiguskorra põhialuseid ja printsiipe, teeb Eesti Advokatuur neli ettepanekut, mida võtta arvesse uue koalitsioonilepingu loomisel ja meie riigi õigusruumi kujundamisel.

Faktipõhine poliitika. Moodsas maailmas käib väga tihe infovahetus meedias ja sotsiaalmeedias. Üha enam riigielu puudutavaid otsuseid tehakse vahetu reaktsioonina ja emotsioonide harjal. Väheneb faktipõhisus ja kasvab pinnapealsus. Kutsusime septembris üles Riigikogu ja kutsume üles uut valitsust julgemalt õigusloomesse kaasama Eesti heade ülikoolide ja Teaduste Akadeemia teadlasi.

Tõhus õigusabi ühiskonna erinevatele gruppidele. Tänase Eesti üheks probleemiks on jätkuvalt kvaliteetse õigusabi puudulik kättesaadavus ühiskonna erinevatele gruppidele. Olukord, kus suur hulk inimesi tunnevad end õiguslikult kaitsetuna, kuhjab ühiskonnas pingeid. Sõltumatu, asjatundlik ja tõhus kohtupidamine on ühiskonnale kallis, aga õigusriigile möödapääsmatu. Kohtute rahastamine peab olema piisav ning õigusemõistmine peab toimuma üle Eesti, mitte vaid valitud tõmbekeskustes.

Inimene vajab endiselt õigusküsimustes eestkõnelejat. On tervitatav, et 2017. aasta eelarves soovitakse suurendada riigi rahastust nn esmatasandi õigusabi osutamiseks, kuid on samavõrd oluline, et selle rahaga tagatakse teenuse ühtlaselt kõrge kvaliteet. Kvaliteet tähendab abi taotlemise lihtsust, abistaja kättesaadavust, samuti järelevalvet teenusepakkuja üle ja muid garantiisid.

Teeme Eestist e-õigusriigi. Esmatasandi õigusabi jõuaks kõige suurema hulga Eesti inimesteni e-teenusena. Juba täna võimaldab tehnoloogia vahendada sujuvalt ja kiiresti esmaseid vastuseid juriidilistele probleemidele ning vajadusel suunata edasi spetsialisti juurde. Jagamismajanduse suurepäraste võtete kasutamine eeldab aga abivajaja vahendamist kontrollitud isikute juurde. Advokaadid seda kahtlemata on.

Eesti Advokatuur aitab õigustehnoloogia hoogsale arengule kaasa ja on valmis olema riigile partner õigusabi kättesaadavuse uudsete lahenduste väljatöötamisel. Näiteks korraldab advokatuur koos Tartu Ülikooliga õigusrobootika konkurssi. Nutikad lahendused, mis täna tunduvad ulmelised, võivad mõne aasta pärast olla meile kõigile iseenesestmõistetavad abimehed. 

Riigi õigusabi ka väikeettevõtjatele. Oleme uhked selle üle, et Eestis saab ettevõtte luua vaid mõnekümne minutiga, kuid ettevõtlus ei ole ettevõtte alustamine, vaid kõik see, mis järgneb. Ettevõtlikud inimesed, kellele on rajatud ka loodava koalitsiooni lootused, vajavad tuge, kui nende ärid on veel väikesed ja kogemusi napib. Seadused neile hinnaalandust ei tee ja nad peavad toime tulema üha kasvava ja pidevalt muutuva reeglite hulgaga. Väikeettevõtluse toetamine läbi riigi õigusabi omaks vaieldamatut positiivset mõju meie tänasele ettevõtluskeskkonnale.

Oma 984 liikmega on Eesti Advokatuur suurim juristide kutseühendus Eestis. Advokaatide missioon on aidata Eesti inimestel õigust leida ja oma õigusi kaitsta. Hästi tehtud seadused teevad lihtsamaks meie tööd ja paremaks inimeste elu, keda me aitame. Paljud meie liikmed osalevad õigusloomes valitsuskomisjonides või eraalgatusena moodustatud töörühmades, eelnõusid kommenteerides või seaduste kohta meedias arvamust avaldades. See on ühiskondlik tegevus, mida oleme valmis Eestis kindla ja inimsõbraliku õiguskorra hoidmiseks jätkama.