Javascript is required

Eesti Advokatuuri 100. aastapäeval kuulutati välja aasta advokaadid

PRESSITEADE

Eesti Advokatuur
14.06.2019

   

Aasta advokaadid Kristina Suvalova, Madis Päts ning Martin Triipan

Neljapäeval toimus Estonia kontserdisaalis Eesti Advokatuuri 100. aastapäeva pidulik tähistamine ja kuulutati välja aasta advokaadi laureaadid.

President Kersti Kaljulaid sõnas tervituskõnes, et põhiseaduses disainitud õigussüsteem on meil hästi töötanud ja end  õigustanud, tagades isikute põhiõiguste kaitse, kohtute, prokuratuuri ja advokatuuri sõltumatuse. „See ei saa  olla mõjutatud päevapoliitikast ja emotsioonidest, tema väärtuseks on stabiilsus. Tõestamise kohustus, et meie õigusriik on toimiv, lasub kõigil neil, kes igapäevaselt õigusriigile toetudes oma tööd teevad,“ ütles riigipea.

„Et Eesti end kogemata ise ei okupeeriks, vabadustest ja demokraatiast ei loobuks, selle eest vastutavad kõik, kes õigusriigi toimimisest aru saavad. Selleks, et advokaatide hääl ühiskonnas rohkem kõlaks, kutsun üles aktiivsemalt sõna võtma õigusriigi kaitseks, osalema debattides, tooma välja ühiskonna erinevad valupunktid, millega oma töös kindlasti kokku olete puutunud,“ kommenteeris president advokaatide rolli olulisust ühiskonnas.

Eesti advokatuuri esimees Jaanus Tehver rõhutas oma pidupäevakõnes advokaatide olulisust Eesti Vabariigi loomisel ning ühist vastutust seista Eesti kui õigusriigi püsimajäämise eest. „Nii nagu ei ole kunagi iseenesest mõistetavana garanteeritud vabadus ja demokraatia, ei ole seda ka õigusriik. Advokatuuril ja igal advokaadil on anda oluline panus sellesse, et kõigi õigused ja vabadused on kaitstud ning aidata vastu seista vägivallale, omavolile, diskrimineerimisele ja ilmajäetusele. Meie kohus on kaitsta ja aidata kõiki, aga eriti nõrgemaid – neid, kes ei saa toetuda enamuse tahtele, suuremale jõule, parematele ressurssidele või heale võrgustikule ja positsioonile ühiskonnas.“

Aasta advokaadi tiitli pälvisid kolm silmapaistvat vandeadvokaati, kelleks on Madis Päts organisatsiooni kategoorias ning Kristina Suvalova ja Martin Triipan kutsetegevuse kategoorias. Advokatuuri esimehe Jaanus Tehveri sõnul tunnustatakse Aasta Advokaadi tiitliga advokaate, kes on viimase aasta jooksul silma paistnud teenetega ühiskonna ees ning oma kõrgetasemelise kutsetööga. „Madis Päts on andnud suure panuse advokatuuri kui organisatsiooni ajaloo väärtustamisele Eesti riigi kujunemisloo osana. Ta on öelnud, et selleks, et näha olevikku, on vaja vahel pöörata pilk minevikku ning tänu temale oleme saanud väärikalt meenutada Eesti advokaatide sajandit õigusriigi valvuritena,“ kommenteeris Tehver.

Aasta advokaadid kutsetegevuse kategoorias, Kristina Suvalova ja Martin Triipan on andnud märkimisväärse panuse advokaadikutse arendamisel. Kristina Suvalova väärib esile tõstmist kvaliteetse riigi õigusabi osutamise eest inimestele, kes ise oma õigusarveid tasuda ei suuda. Prokuröride sõnul on tegu tugeva vastasega, kes pühendub igale kliendile ja seisab tugevalt õigusriigi põhimõtete eest. Martin Triipani  puhul tunnustati kõrgetasemeliste teadmiste eest keskkonnateemadel, olles oma argumentatsiooni ja nüansirikka ning samas ladusa tööstiili poolest kõrgelt hinnatud riigikohtus.

Üle 700 advokaadi, ettevõtja ja külalise kokku toonud pidulikul tseremoonial esinesid Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, advokatuuri esimees Jaanus Tehver ja justiitsminister Raivo Aeg. Õnnitlejate seas olid ka Euroopa Advokatuuride (CCBE) president José de Freitas, Soome, Läti ja Leedu advokatuuride presidendid. 

Eesti Advokatuur on enam kui tuhandet advokaati ühendav organisatsioon, mis seisab õigusriigi püsimise eest ja advokaadiks saamiseks tuleb läbida advokatuuri kutseeksam. Advokatuur tegutseb alates aastast 1919 ja selle esimees on hinnatud vandeadvokaat Jaanus Tehver.