Javascript is required

Eesti Advokatuur tervitab eilset Riigikohtu üldkogu otsust, mis selgitab riigi vastutust riigi õigusabi tasude ja kulude korra kehtestamisel

PRESSITEADE
27. aprill 2016

Eesti Advokatuur tervitab eilset Riigikohtu üldkogu otsust, mis selgitab riigi vastutust riigi õigusabi tasude ja kulude korra kehtestamisel

Advokatuur tervitab Riigikohtu eilset üldkogu otsust, millega tunnistati praegune riigi õigusabi tasude ja kulude kord ja selle kehtestamise põhimõtted põhiseadusega vastuolus olevaks. Põhiseadusega vastuolu möönis ka advokatuur selles asjas Riigikohtule antud kirjalikus arvamuses.

„Advokatuur ei saa täita avalik-õiguslikku kohustust tagada riigi õigusabi osutamine ja korraldamine, kui tellimused ning nende täitmiseks eraldatav raha on väljaspool advokatuuri kontrolli ning tasumäärade kehtestamine on vaid sunnitud tegevus ebapiisavate ressursside jagamisel,“ ütles advokatuuri esimees vandeadvokaat Hannes Vallikivi otsust kommenteerides. „Pean eriti oluliseks Riigikohtu viiteid sellele, et tänane tasukord riivab riigi õigusabi osutavate advokaatide omandipuutumatust ja kutsevabadust, aga ka õigusabi saajate õigust kohtulikule kaitsele ja nendegi omandipuutumatust. Uus, riigi poolt väljatöötatav tasukord peab sellega arvestama. Advokaatidelt ei saa seejuures nõuda turuhindadest oluliselt madalama tasu eest õigusabi osutamist või riigi õigusabi osutamisega seotud kulude kandmist isikliku omandi arvelt,“ jätkas Vallikivi.

Kuna Riigikohus andis otsuses 6-kuulise üleminekuaja, siis kohe mingeid muutusi tasumäärade osas ei ole ning riigi õigusabi osutatakse advokatuuri kinnitusel edasi endises korras ja keegi abi või kaitseta ei jää. Küll muutub teatud kulude hüvitamise kord, mille puhul  advokatuur koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega selgitab välja tarkvaraliste lahenduste muutmise vajaduse ja võimalused.

Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuris on kokku 978 liiget.

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg,  kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee