Javascript is required

Eesti Advokatuur sõlmis koostöömemorandiumi American Bar Association´iga

Memorandiumit parafeerimas American Bar Association’i rahvusvahelise õiguse sektsiooni juht Steven M. Richman, advokatuuri esimees Hannes Vallikivi ja aseesimees Jaanus Tehver.

 

Leedu advokatuur kirjutas memorandiumile alla – pildil vasakult Paulius Griciunas (Leedu Advokatuuri õigusosakonna juht), Jaanus Tehver (Eesti Advokatuuri aseesimees), Steven M. Richman (ABA rahvusvahelise õiguse sektsiooni juht), Hannes Vallikivi (Eesti Advokatuuri esimees) ja Ignas Vegele (Leedu Advokatuuri esimees).

ABA on üks maailma suurimaid vabakutsete organisatsioone, mille rahvusvahelisel sektsioonil on 18 000 liiget ja assotsiatsioonil kokku on üle 400 000 liikme. ABA missioon ja eesmärgid on liikmete pühendunud teenindamine, advokaadi kutse arendamine, erapoolikuse kaotamine advokaadi kutses ja õigussüsteemis, mitmekesisuse ja võrdse osaluse edendamine organisatsiooni töös ning õigusriigi põhimõtte edendamine Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas. Eesti Advokatuur ja Leedu Advokatuur on esimesed, kellega regioonis on koostööd tegema asutud. Memorandumi kohaselt vahetavad ABA rahvusvaheline sektsioon ja Eesti Advokatuur teavet kummagi riigi õigussüsteemide, advokaatide kutsetegevuse ja koostöövõimaluste kohta ning võimalusel korraldavad ühisüritusi. ABA kohta leiab rohkem informatsiooni siit: https://www.americanbar.org/aba.html.