Javascript is required

Eesti Advokatuur, prokuratuur ja Justiitsministeerium kuulutavad välja stipendiumi õigusteaduse magistrantidele

Eesti Advokatuur, prokuratuur ja Justiitsministeerium kuulutavad välja stipendiumi õigusteaduse magistrantidele

 

Stipendiumi eesmärk on soodustada üliõpilaste õppimishuvi ning kvalifitseeritud õigus­teenuse osutajate, prokuröride ja kohtunike järelkasvu Ida-Virumaal.

Kokku määratakse kuni neli täismahus stipendiumi. Stipendiumi saajad valitakse Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli päevases õppes õigusteadust õppivate magistrantide hulgast. Juhul kui stipendium määratakse teise aasta magistrandile või magistrantidele, on stipendiumi andjal õigus määrata stipendium ka enamale arvule magistrantidele maksimaalselt nelja täismahus stipendiumi ulatuses. Stipendium määratakse magistriõpinguteks üldjuhul kaheks aastaks. Stipendiumi suurus ühele esimese aasta magistrandile on 7594,94 eurot (sisaldades riiklikke makse), millest pool makstakse välja magistriõppe esimesel ja pool teisel aastal. Teise aasta magistrandi stipendiumi suurus on 3797,47 eurot (sisaldades riiklikke makse).

Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane Eesti Advokatuurile kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada:

  • curriculum vitae
  • bakalaureusekraadi omandamist tõendav dokument
  • uurimistööde kokkuvõte
  • motivatsioonikiri, milles on märgitud, kas üliõpilane soovib pärast õpingute lõpetamist töötada advokaadibüroos, prokuratuuris või kohtus

Stipendiumi saanud üliõpilasel on kohustus lõpetada magistriõpingud ja asuda õpingute lõpetamise järel tööle Ida-Virumaal advokaadi, prokuröri abi, kohtunikukandidaadi või kohtunikuna, läbides selleks ettenähtud konkursi või sooritades ettenähtud eksami. Kui stipendiumi saanud üliõpilane katkestab õpingud enne ülikooli ametlikku lõpetamist või ta eksmatrikuleeritakse või ta lõpetab ülikooli, ilma et kandideeriks stipendiumilepingus märgitud tähtaja jooksul mõnesse ülalnimetatud ametisse, on ta kohustatud maksma stipendiumi täies ulatuses tagasi ning tasuma stipendiumilepingus ette nähtud määras intressi.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Eesti Advokatuurile hiljemalt 22. septembriks kella 10.00 aadressil Rävala pst 3, 10143 Tallinn või digiallkirjastatuna meiliaadressil advokatuur@advokatuur.ee.

Stipendiumilepingud on kättesaadavad siit.

Stipendiumi saajad valitakse hiljemalt 22. septembril 2014.