Javascript is required

Eesti Advokatuur, prokuratuur ja Justiitsministeerium kuulutavad välja stipendiumi õigusteaduse magistrantidele

Pakume õigusteaduse magistrantidele võimalust saada kuni 10 000 eurot stipendiumit ning rakendada hilisemalt omandatud oskusi ja teadmisi prokuratuuris, kohtus või mõnes advokaadibüroos Ida-Virumaal.

Stipendiumi eesmärk on soodustada üliõpilaste õppimishuvi ning kvalifitseeritud õigus­teenuse osutajate, prokuröride ja kohtunike järelkasvu Ida-Virumaal. Kokku määratakse kuni kolm täismahus stipendiumi. Stipendiumi saajad valitakse Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli õigusteadust õppivate magistrantide hulgast. Juhul kui stipendium määratakse teise aasta magistrandile või magistrantidele, on stipendiumi andjal õigus määrata stipendium ka enamale arvule magistrantidele maksimaalselt kolme täismahus stipendiumi ulatuses. Stipendium määratakse magistriõpinguteks üldjuhul kaheks aastaks. Stipendiumi suurus ühele esimese aasta magistrandile on 10 000 eurot (sisaldades riiklikke makse), millest pool makstakse välja magistriõppe esimesel ja pool teisel aastal. Teise aasta magistrandi stipendiumi suurus on 5000 eurot (sisaldades riiklikke makse).

Lisaks stipendiumirahale on üliõpilasel stipendiumiprogrammi raames head eeldused saada õigusalast praktikat Ida-Virumaal ning alustada sealt oma tööalast karjääri. Pärast magistriõpingute lõpetamist on stipendiaadil kohustus asuda tööle Ida-Virumaal advokaadina, abiprokurörina, kohtujuristina, kohtunikukandidaadina, kohtunikuna, konsultandina või juristina, läbides selleks ettenähtud konkursi või sooritades ettenähtud eksami. Kui stipendiumi saanud üliõpilane katkestab õpingud enne ülikooli ametlikku lõpetamist või ta eksmatrikuleeritakse või ta lõpetab ülikooli, ilma et kandideeriks stipendiumilepingus märgitud tähtaja jooksul mõnesse ülalnimetatud ametisse, on ta kohustatud maksma stipendiumi täies ulatuses tagasi ning tasuma stipendiumilepingus ette nähtud määras intressi.

Stipendiumi taotlemiseks palume üliõpilasel esitada Eesti Advokatuurile kirjaliku avalduse koos järgmiste dokumentidega:

  • curriculum vitae
  • bakalaureusekraadi omandamist tõendav dokument
  • uurimistööde kokkuvõte
  • motivatsioonikiri, milles on märgitud, kas üliõpilane soovib pärast õpingute lõpetamist töötada advokaadibüroos, prokuratuuris või kohtus

Komisjon teeb stipendiumi saajate osas lõpliku otsuse laekunud avalduste ning vestluste alusel.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Eesti Advokatuurile hiljemalt 29. septembriks aadressil Rävala pst 3, 10143 Tallinn või digiallkirjastatuna meiliaadressil advokatuur@advokatuur.ee.

Stipendiumileping on kättesaadav siit.

Stipendiumi saajad valitakse hiljemalt 23.10.2015.