Javascript is required

Eesti Advokatuur pakub õiguse erialal õppivale tudengile tasustatud praktika kohta järelevalve ja aukohtumenetluse valdkonnas.

 

Eesti Advokatuur pakub õiguse erialal õppivale tudengile tasustatud praktika kohta järelevalve ja aukohtumenetluse valdkonnas. 

 

Praktikandi ülesanded:

  • Suhtlus menetluse asjaosalistega (selgitustaotluste, kutsete, menetlusdokumentide ja kirjade edastamine advokaatidele);

  • Dokumendihaldus (elektrooniliste ja paberkandjal olevate toimikute haldamine, olemasolevate dokumentide süstematiseerimine);

  • Andmehaldus (kaebuste, aukohtumenetluste, otsuste ja istungite info haldamine ja kandmine elektroonilisse registrisse);

  • Aruandlus (kvartaliaruannete mustandite koostamine);

  • Muude assisteerivate ülesannete täitmine.

 

Kandideerima ootame isikut:

  • kellele juriidiline keel ei ole täiesti võõras ning kes oskab vajadusel juriidilisi dokumente lugeda ja käsitleda;

  • kes on tähelepanelik detailide suhtes;

  • kes on avatud mõtlemisega ja julgeb enda ideid välja pakkuda;

  • kes on valmis osalema praktikal vähemalt 16 tundi nädalas.

 

Omalt poolt pakub Eesti Advokatuur juhendajat ning toetavat kollektiivi. Eduka koostöö puhul on praktikandil võimalik asuda tööle 0,5 koormusega. Täpsemad tingimused, sh tasu suurus, lepitakse kokku praktikandiga lepingu sõlmimisel.

 

Praktikale kandideerimiseks palume tudengil saata enda tutvustus ja motiveeritud kandideerimisavaldus e-postiaadressile leen.eenpalu@advokatuur.ee .