Javascript is required

Eesti Advokatuur kuulutab välja konkursi kantsleri ametikohale

 

EESTI ADVOKATUUR

kuulutab välja konkursi

KANTSLERI

ametikohale

 

Kantsler oma meeskonnaga (kantseleiga) abistab advokatuuri juhatust ja teisi organeid nende töös ning korraldab 1000 liikmega Eesti Advokatuuri sisemist asjaajamist ja suhtlust Justiitsministeeriumi, kohtute ja teiste riigiasutuste, teiste riikide advokatuuride ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Kantsleri ametikoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda siit.

Kantsleri ametiaeg on viis aastat.

Sobiv kandidaat on magistrikraadiga (soovitavalt õiguse erialal), vähemalt kolmeaastase juhtimiskogemusega, kõrgtasemel eesti keele ning väga heal tasemel inglise keele oskusega. Kasuks tulevad ettevõtluskogemus, avaliku sektori toimimise tundmine ja vene keele oskus. Kantsleri amet eeldab väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust, suhtlemis- ja koostöövalmidust, otsustus- ja algatusvõimet ning kohusetundlikkust.

Töötamine advokatuuri kantslerina pakub vaheldusrikast tööd Eesti suurimas ja vanimas juristide kutseühingus ja võimalust panustada advokaatide omavalitsusliku organisatsiooni arengusse.

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga 17. aprilliks 2017. a e-posti aadressile advokatuur@advokatuur.ee. Soovitav on kandideerimisavalduses nimetada isikud, kelle poole pöörduda kandidaadi tööalase iseloomustuse saamiseks. Märgusõna „Kantsler“.