Javascript is required

Eesti Advokatuur kuulutab välja konkursi juristi ametikohale

EESTI ADVOKATUUR

kuulutab välja konkursi

JURISTI

ametikohale

 

Juristi peamiseks tööülesandeks on riigi õigusabi osutamise korraldamisele kaasaaitamine riigi õigusabi infosüsteemi töö toimimise tagamise, töötajate ja kõigi kasutajate nõustamise ning juhendamise läbi.

Jurist osaleb riigi õigusabi valdkonnaga seotud seadusloomes, analüüside ja arvamuste ettevalmistamisel, riigi õigusabi kvaliteedi kontrollisüsteemi arendamisel ja rakendamise tõhustamisel, samuti valdkonnaga seotud erinevate töögruppide töös.

Juristi tööülesanneteks on ka riigi õigusabiga seotud päringutele ja pöördumistele vastamine ning muud riigi õigusabi korraldamisega seotud küsimused.

Sobiv kandidaat on õigusalase kõrgharidusega, praktilise õigusalase töökogemusega ning valdab kõrgtasemel eesti keelt. Töö eeldab suurepärast suhtlemis- ja koostööoskust, analüütilist mõtlemist, otsustus-, algatus- ja vastutusvõimet ning kohusetundlikkust.

Kasuks tuleb väga hea vene ja inglise keele oskus.

Riigi õigusabi valdkonna juristina töötamine annab arenemisvõimaluse tulevase eraldiseisva üksuse juhiks, pakub piisavalt väljakutseid ning mitmekülgset tööd.

Kandideerimiseks palume saata CV koos avalduse, motivatsioonikirja ja palgasooviga hiljemalt 20. märtsil 2015. a aadressil: Eesti Advokatuur, Rävala pst 3, 10143 Tallinn või e-kirjaga: advokatuur@advokatuur.ee. Märgusõna „Jurist“.