Javascript is required

Eesti Advokatuur ja Tartu Ülikooli IT-õiguse programm kuulutasid välja õigusrobootika konkursi, mille auhinnafond on 10 000 eurot

PRESSITEADE
11.07.2016

 

Eesti Advokatuur ja Tartu Ülikooli IT-õiguse programm kuulutasid välja õigusrobootika konkursi, mille auhinnafond on 10 000 eurot 

Eesti Advokatuur ja Tartu Ülikooli IT-õiguse programm kuulutasid välja konkursi IT-lahenduste loomiseks, mis lihtsustaksid vastuste leidmist õigust puudutavatele küsimustele nii spetsialistide kui tavainimeste jaoks. Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi loodab, et konkursi raames loodavad lahendused lihtsustavad tulevikus kohtute tööd, parandavad õigusteenuse kättesaadavust ning kokkuvõttes tugevdavad Eestit kui õigusriiki. 

“Juristid kulutavad kümneid tunde aastas seadustest ja teistest õigusallikatest keerulistele õigusküsimustele vastuseid otsides, ” rääkis Helen Eenmaa-Dimitrieva, Tartu Ülikooli IT-õiguse õppe- ja teadusprogrammi juht. “Õiguse tõlgendamiseks tuleb läbi kaevata kohtulahendeid, haldusorganite otsuseid, seletuskirju, Euroopa Liidu õigusakte, juhendmaterjale, õigusteaduslikku kirjandust ja mitmeid teisi allikaid. Taolise materjali hulk aina kasvab. Püüame selle innovatsioonikonkursi kaudu leida lahendusi, mis aitaksid taolist otsimistööd vähendada ning oluliselt lihtsustada. Samuti soovime, et loodaks töövahendid, mis muudaksid tavakodanike jaoks õigusteenused kättesaadavamaks ning õigussüsteemi arusaadavamaks.”  

Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimees, lisas: „Eestis on piiratud ressurss e-teenuste loomiseks ja täiustamiseks ning seetõttu toetab advokatuur ideekonkurssi, mille eesmärk on muuta juristidele õiguslike argumentide leidmine kiiremaks ja lihtsamaks. Samuti võiksid ühest „õigusrobotist“ kasu saada kodanikud, kes otsivad vastuseid igapäevaelus kerkivatele õiguslikele küsimustele. Oleme riigina tugevamad, kui meie erinevate ühiskonnagruppide ligipääs õigusteenusele on ühtlane.  Loodame, et sarnaselt muude Eestis loodud e-teenustega, võiksid konkursi tulemusel tekkinud lahendused leida kunagi tee Eestist välja teistesse riikidesse.” 

“Tegutseme ülikoolis aktiivselt selle nimel, et õigussüsteemid ja juristide oskused toetaksid uute tehnoloogiate kasutuselevõttu,“ lisas Eenmaa-Dimitrieva. IT-õiguse programmi jaoks on õigusrobootika konkursi väljakuulutamine hea viis aidata kaasa õigusteaduse ja infotehnoloogia spetsialistide koostööle ning panustada seeläbi infoühiskonna arengusse.

Konkursi auhinnafond on 10 tuhat eurot ja tulemused kuulutatakse välja IKT-nädala raames 2017. aasta mais. Täiendav teave konkursi kohta on leitav aadressilt: http://www.oi.ut.ee/et/it-oigus/oigusrobootika-konkurss

 Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Alates 1992. aastast on Eesti Advokatuur Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liige ning 01.05.2004. aastast Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) täisliige. Advokatuuri liikmed (advokaadid) on vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid. 2016 juuni lõpu seisuga on Eesti Advokatuuri liikmeid kokku 973. 

Tartu Ülikooli IT-õiguse programm on 2014. aastal loodud õppe- ja teadusprogramm, mis valmistab ette kõrgelt kvalifitseeritud juriste IKT ja küberjulgeoleku valdkonna õiguse ja õigusmeetodite üksikasjalikku tundmist ja rakendamist nõudvaks tööks. Programmi lõpetajate näol on tegemist IT-õiguse spetsialistidega, kes on omandanud kõik vajalikud oskused, et teha IKT valdkonnas kvaliteetset õigusloome-, analüüsi- ja eksperttööd. IKT tähtsuse suurenedes on pidevalt kasvanud vajadus vastava tehnilise haridusega juristide järele advokaadibüroodes, IKT ettevõtetes, riigiasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides, konsultatsioonifirmades ja teadusasutustes. IT-õigusele spetsialiseerunud juristide koolitamine suurendab IT-õiguse tippspetsialistide arvu tööjõuturul, leevendab IT-spetsialistide puudujääki Eestis erinevates majandussektorites, aitab kaasa IT-ettevõtete ja õigussektori kasvuvõimalustele ning riigi IT-arendusprojektide tellimuste kvaliteedi tõusule. Programmi raames tegutseva IT Law Lab’i ning programmi teadussuuna toel kujuneb arvestatav teaduslike ja praktiliste uurimustööde hulk IT-õiguse valdkonnas ning tugevneb Eesti võimekus IT-valdkonna arenguks vajalike teadus- ja arendusprojektide teostamisel.  

Täiendav teave: 
Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimees, hannes.vallikivi@derling.ee, 5116811. 
Helen Eenmaa-Dimitrieva, Tartu Ülikooli IT-õiguse programmi juht, helen.eenmaa@ut.ee.