Javascript is required

Eesti Advokatuur ja Tartu ülikool teevad Eesti riigile ühise kingituse

PRESSITEADE
Tartu ülikool
20.06.2017

Koostöölepingu allkirjastamine 20. juunil 2017 / Foto: Kadri Kunnus
 

Täna allkirjastati koostööleping, et toetada kvaliteetse eesti Vikipeedia arengut ja väärtustada ning tõsta esile õigusteaduslikke ja advokatuuriga seotud eestikeelseid vikiartikleid. Koostöö on osa Tartu ülikooli projektist Miljon+, millega loodetakse jõuda aastaks 2020 miljoni eestikeelse Vikipeedia artiklini. Artiklikonkursside preemiafond on 3000 eurot.

Eesti Advokatuuri esimehe Hannes Vallikivi sõnul on koostöö rahvusülikooliga Eesti Advokatuurile oluline. “Eestikeelsete õigusteaduslike artiklite olemasolu ning kättesaadavus on eeltingimus meie õigussüsteemi kõrgele kvaliteedile. Vikipeedia artiklid annavad lihtsa võimaluse õigusteaduslike teemadega tutvumiseks laiemale elanikkonnale.“

TÜ õigusteaduskonna direktor Peep Pruks: „Heast vikiartikli kirjutamise kogemusest võiks tudengil kasvada sügavam huvi advokatuurile oluliste teemade vastu, et jõuda näiteks artiklini ajakirja Juridica veergudel. Eestikeelse kõrgtasemel õigusterminoloogia hoidmine ja arendamine on advokatuuri ja rahvusülikooli ühishuvi.”

Koostöö raames selgitavad Eesti Advokatuur ja Tartu ülikool kolmel artiklikonkursil välja parimad TÜ üliõpilaste või õppejõudude kirjutatud eestikeelsed õigusteaduslikud või advokatuuriga seotud Vikipeedia artiklid. Artiklikonkursid toimuvad kolmel korral perioodil 2018-2019,: konkurssidega tähistatakse 2018. a Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, 2019. a kevadel Eesti Advokatuuri 100. aastapäeva ning, 2019. aasta lõpus eestikeelse õigusteaduskonna 100. aastapäeva. Artiklikonkursside preemiafond on 3000 eurot.

„Õigusteaduse eestikeelne terminivara ja üldinfo peaks olema praegusel infoajastul hõlpsalt leitav. Vikipeedia kui avatud võrguentsüklopeedia on oluline infokandja, mille kvaliteetsesse sisuloomesse võiks panustada kõigi erialade asjatundjad. Iga uus artikkel on oluline panus eesti keele tulevikku – Vikipeediasse talletatud oskussõnavara ja üldinfo on hästi leitavad nii tavakasutajate kui ka keeletehnoloogiliste vahendite jaoks,“ rääkis Miljon+ projektijuht Sirli Zupping.

 Õigusteaduslike ja advokatuuriga seotud artiklikonkurssidega väärtustatakse eesti õiguskeelt ja pakutakse tudengitele võimalust eesti keele arengusse panustada. Artiklikonkursid aitavad täiendada õigusteaduslike artiklite hulka ja muuta õiguskeele terminivara kättesaadavaks eesti Vikipeedias.

Vikipeedia arendamise projekt Miljon+ on Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma algatus, mis on kujunenud kollektiivseks ettevõtmiseks, olles EV 100 suuremate kingituste loendis. Projekt aitab oluliselt kiirendada eesti Vikipeedia jõudmist miljoni artiklini. Miljon+ on kollektiivne kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

 

Lisainfo:

Merike Ristikivi, TÜ õiguse ajaloo (ladina keel ja rooma õigus) dotsent, 737 5396, merike.ristikivi@ut.ee
Sirli Zupping, Miljon+ projektijuht, 5615 5993, sirli.zupping@ut.ee