Javascript is required

Eesti Advokatuur 95

               Eesti Advokatuuri 95. aastapäeva sündmuste kava

 

28. märts
            kell 15.00 ajaloonäituse „Eesti Advokatuur 95“ avamine  Eesti Rahvusraamatukogu    
            õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis

Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse õigusinfo töögrupi ja advokatuuri koostöös valminud näitus teeb tagasivaate nii advokatuuri algusaastatele kui ka uuema aja sündmustele. 
Aasta teises pooles on kavas väljapanekut näidata Riigikogus, Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ringkonnakohtu hoones, kus toimus 14. juunil 1919 vannutatud advokaatide nõukogu asutamiskoosolek.

5. mai
            üliõpilastööde konkursi tööde esitamise tähtaeg

12. juuni
            kell 10.00  advokatuuri 95. juubelile pühendatud kõnekoosolek „Inimene e-riigis“
            Tallinna Ülikooli auditooriumis Maximum *
            kell 19.00 advokatuuri esimehe pidulik vastuvõtt advokatuuri liikmetele ja külalistele
            Estonia  kontserdisaalis *

Juuni
            ilmub Juridica eriväljaanne

September
             algab gümnasistidele suunatud kaasuskonkurss, mis toimub koostöös Riigikohtuga

              

Advokatuuri juubeliaasta tegevuste planeerimise ja elluviimisega tegeleb töörühm, mida juhib advokatuuri aseesimees Hannes Vallikivi. Töörühma kuuluvad advokatuuri esimees Sten Luiga, kutsesobivuskomisjoni esimees Urmas Ustav, vandeadvokaat Aleksander Glikman, kantsler Kristel Voltenberg, Eesti Noorte Advokaatide Ühingut esindavad töörühmas vandeadvokaadi abid Virge Murak ning Martin Mäesalu, lisaks osalevad töörühmas riigikohtu esimehe nõunik Mari-Liis Lipstok ning kommunikatsiooniga tegelevad Corpore konsultandid Aleksandra Moorast ja Janno Toots.

 

Aastapäeva sündmuste kava täieneb jooksvalt.

  * tärniga märgitud sündmustele on vajalik eelnevalt registreerida