Javascript is required

CCBE president Ruthven Gemmel külastas 23. märtsil Eesti Advokatuuri

Euroopa Advokatuuride (CCBE) president Ruthven Gemmel külastas 23. märtsil Eesti Advokatuuri. Kohtumisel advokatuuri esimehe Hannes Vallikivi ning aseesimehe Jaanus Tehveriga arutati olulisemaid CCBE-s hetkel aktuaalseid olevaid teemasid – CCBE kui organisatsiooni efektiivsuse tõstmise võimalused, Euroopa Liidu teenuste direktiiviga seotud küsimused ning CCBE panus põgenikekriisi lahendamisse. CCBE presidendile anti ülevaade advokatuurist kui kutseorganisatsioonist ning selle olulisematest väljakutsetest. Samuti külastas CCBE president e-Estonia Showroomi, kus tutvustati Eesti e-teenuseid ning advokatuuri poolt kasutatavaid IT arendusi (advokaatide andmebaas, eksamikeskkond ja riigi õigusabi infosüsteem).

Eesti Advokatuuri külalisena andis CCBE president Ruthven Gemmel Eesti Päevalehele pikema intervjuu, kus räägitakse põhiõiguste olukorrast Euroopas, põgenike õiguste kaitsmisest, terrorismist ja võitlusest, mida justiitsminister Urmas Reinsalu peab seksuaalvähemuste võrdsete õiguste vastu. Loe intervjuud tänasest Eesti Päevalehest: http://epl.delfi.ee/news/eesti/euroopa-advokatuuride-president-voimud-ei-tohi-advokaate-pealt-kuulata?id=77688524