Javascript is required

Aleksander Glikmani tunnustati "Õiguse eest seisja auhinnaga"

8. oktoobril tunnustas Justiitministeerium emeriitadvokaat Aleksander Glikmani “Õiguse eest seisja” auhinnaga. Eile jõudis auhind lõpuks Aleksandrini.
 
Aleksander Glikman üks Eesti kõige tunnustatumaid advokaate ning kindel arvamusliider õiguse mõistmise valdkonnas. Ta on oluliselt panustanud meie õigusriigi tekkimisse ning seisab järjepidevalt õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste kaitse eest.
Tema õiguse praktiseerimine algas juba 1951. aastal ning ta on edukalt ajanud tuhandeid tsiviil- ja arbitraažiasju. Tema tegevus on tihedalt olnud seotud advokaadibüroode ja advokatuuri juhtimisega ning tal on suur osa kaasaegse Eesti advokatuuri väljakujunemisel.
Eesti iseseisvudes võttis Aleksander aktiivselt osa õigusreformi läbiviimisest. Ta on erinevate töörühmade liikmetena üks Eesti olulisemaid kaasaegsete seaduste autoreid. Nii on Aleksander Glikman asjaõigusseaduse, võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, pankrotiseaduse ja teiste seaduste kaasautor. Tema oli ka Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi toimetaja.
Aleksander Glikman on legendaarne koolitaja. Lisaks aktiivsele loengualasele tegevusele on ta välja koolitanud kümneid edukaid advokaate, kes vajavad tema nõu tänaseni. Seega on Aleksander oma tegevusega panustanud õigusriigi ülesehitamisse ja säilimisse. Tema isiklik eeskuju on olnud oluline mõjutaja kõigile advokaatidele nii kutsetöö tegemisel, kui ka laiemalt advokaadile oluliste väärtuste eest seismisel. Seda rolli on ta kandnud mitmeid kümneid aastaid ja teeb seda tegelikult jätkuvalt.

Aleksander Glikman

Foto: Leon Glikman