Javascript is required

Advokatuuris loodi tööõiguse komisjon

Advokatuuris loodi tööõiguse komisjon

Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati tööõiguse komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine tööõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Tööõiguse komisjoni kuuluvad vandeadvokaadid Indrek Ergma, Rando Maisvee, Karina Paatsi, Senny Pello, Katrin Sarap, Kristi Sild, Ljudmila Tamar ja Anne Värvimann. Komisjoni esimees on vandeadvokaat Triinu Hiob.

 

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuuri kantsler

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee