Javascript is required

Advokatuuris loodi perekonnaõiguse, äriõiguse ja põhiõiguste komisjonid

Pressiteade

30. oktoober 2013

 

Advokatuuris loodi perekonnaõiguse, äriõiguse ning põhiõiguste komisjonid

 

Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati perekonnaõiguse komisjon, äriõiguse komisjon ning põhiõiguste komisjon, mille tegevuse eesmärk on advokatuuri seisukohtade kujundamine ning arvamuse avaldamine vastavate valdkondade õigusloomet ja -praktikat puudutavates küsimustes.

„Sisuliselt ekspertgruppide loomisega saame senisest enam rakendada advokatuuri aktiivsete liikmete oskusteavet organisatsiooni ning avalikkuse huvides. Komisjonide moodustamine tulenes perioodiks 2011–2020 sätestatud advokatuuri arengusuundadest, mis näevad ette advokatuuri liikmete senisest suuremat kaasamist kutseühenduse organitesse. Seetõttu loodi valdkonnapõhised komisjonid, mille liikmed saavad osaleda advokatuuri seisukohtade sõnastamisel ja kujundamisel,“ ütles advokatuuri esimees Sten Luiga.

Igas komisjonis on vähemalt kaheksa liiget ning istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas. Komisjonide liikmete arv võib suureneda, kui komisjonid seda vajalikuks peavad.

Perekonnaõiguse komisjoni kuuluvad esimees Katrin Orav ning liikmed Ene Ahas, Helina Luksepp, Helen Hääl, Senny Pello, Eha Lillsaar, Helen Tomberg ja Aleksander Vares. Komisjoni töö peamiseks eesmärgiks on perekonnaõiguse õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks.

Põhiõiguste komisjoni kuuluvad komisjoni esimees Aivar Pilv ning liikmed Rait Kaarma, Alar Urm, Leon Glikman, Vahur Kivistik, Maarja Kärson, Allar Jõks, Sille Allikmets ja Heidi Rajamäe-Parik. Komisjoni peamiseks ülesandeks on inimõiguste ja põhiõiguste kaitse, kaitseõiguse teostamise ning karistusõiguse ja kriminaal- ning väärteomenetlusega seonduva õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks.

Äriõiguse komisjoni esimees on Karin Madisson ja liikmed Leonid Tolstov, Sven Papp, Piret Jesse, Peeter Kutman, Annika Vait, Heleri Tammiste ja Kaarel Tammar. Komisjoni peamine eesmärk on äri-, konkurentsi- ja pankrotiõiguse valdkondades õigusloome ja –praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks.

Tuleval aastal 95. aastapäeva tähistav Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuri kuulub 870 liiget.

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuuri kantsler

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee