Javascript is required

Advokatuuris loodi maksuõiguse komisjon

Advokatuuris loodi maksuõiguse komisjon

Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati maksuõiguse komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine maksuõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Maksuõiguse komisjoni kuuluvad vandeadvokaadid Marek Herm, Rolan Jankelevitš, Kaido Loor, Priit Raudsepp, Egon Talur, Elvira Tulvik ja Tuuve Tiivel. Komisjoni esimees on vandeadvokaat Kaspar Lind.

 

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuuri kantsler

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee