Javascript is required

Advokatuuris loodi maksejõuetusõiguse komisjon

Advokatuuris loodi maksejõuetusõiguse komisjon

Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati maksejõuetusõiguse komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine maksejõuetusõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Maksejõuetusõiguse komisjoni kuuluvad vandeadvokaadid Maire Arm, Magnus Braun, Terje Eipre, Kersti Kägi, Andrias Palmits, Siret Siilbek, Üllar Talviste ja Veikko Toomere. Komisjoni esimees on vandeadvokaat Jüri Sirel.

 

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuuri kantsler

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee