Javascript is required

Advokatuuris loodi intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon

Advokatuuris loodi intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon

 

Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine intellektuaalse omandi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning andmekaitse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjonis on üheksa liiget ning istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas. Komisjoni liikmete arv võib suureneda, kui komisjon seda vajalikuks peab.

Intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni kuuluvad esimees Ave Piik ning liikmed Liina Jents, Karmen Turk, Ants Nõmper, Jaanus Kasevits, Kairi Kurisoo, Priit Lätt, Mihkel Miidla  ja Tambet Toomela.

 

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuuri kantsler

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee