Javascript is required

Advokatuuri üldkogu toimub 17.02.2022

Kutsume Teid Eesti Advokatuuri üldkogule, mis toimub 17.02.2022. a algusega kell 10.00 Tallinnas Alexela Kontserdimajas (Estonia pst 9) ja samaaegselt elektrooniliste vahendite abil  veebikeskkonnas. Täpse lingi vastavale veebikeskkonnale edastame hiljemalt 10.02.2022.

 

Üldkogule registreerimine algab 17.02.2022 kell 08.00 ja kestab kuni kella 09.59-ni. Nii füüsilisel koosolekul osalemine kui elektrooniliste vahendite abil veebikeskkonnas osalemine tuleb registreerida isiklikult VOLIS hääletuskeskkonnas. Täpsema juhise registreerumiseks edastame hiljemalt 10.02.2022.

 

Otsuste vastuvõtmine üldkogul toimub nii füüsilisel koosolekul kui elektrooniliselt üldkogul osaleja oma nutiseadme kaudu hääletuskeskkonnas VOLIS. Selleks on Teil vaja toimivat nutiseadet ning mobiil-ID-d, ID-kaarti või Smart-ID-d. Palun veenduge enne koosolekule registreerumist oma nutiseadmete toimivuses (sh internetiühenduse ja veebilehitseja toimivuses) ning paroolide kehtivuses!  Kui Teil ei ole võimalik füüsilisel koosolekul kohapeal oma nutiseadmest hääletada, saab seda teha Alexela Kontserdimajas asuvates jaoskondades (vajalik on isikut tõendav dokument).

NB! Otsuste hääletamine toimub vastavalt päevakorrale kindlaksmääratud ajavahemike jooksul. Eeldatavad hääletamise ajad anname teada hiljemalt 10.02.2022. Täpsed hääletamise ajad teatatakse üldkogu ajal.

Kohapeal osalemiseks tuleb ette näidata COVID tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta koos isikut tõendava dokumendiga. Samuti soovitame igal kohaletulijal eelnevalt teha COVID kiirtesti, et vältida nakatumiskolde tekkimist. Üldkogul osaleja, kellel ei ole kehtivat COVID tõendit või kes on saanud positiivse COVID testi tulemuse, saab üldkogul osaleda elektrooniliste vahendite kaudu.

Ürituse sujuvamaks korraldamiseks andke palun hiljemalt 09.02.2022 teada, kas  planeerite üldkogul osaleda kohapeal või veebis. Vastus ei ole osalejale siduv, vaid aitab korraldajaid näiteks toidu tellimisel. Oma osalusest andke teada siin: üldkogul osalemise eelinfo

Üldkogu päevakord:

1. Advokatuuri esimehe ettekanne

2. Eesti Advokatuuri 2021. aasta eelarve täitmise aruanne ja 2022. aasta eelarve

3. Eesti Advokatuuri majandustegevuse aastaaruande ja revisjonikomisjoni aastaaruanne

4. Advokatuuri liikmemaksu muutmine

5. Eesti Advokatuuri sümboolika statuudi muutmine

6. Otsuste vastuvõtmine 

7. Eesti Advokatuuri esimehe valimine

8. Eesti Advokatuuri juhatuse liikmete ja asendusliikmete valimine

9. Advokatuuri küsitluse tulemuste tutvustus

10. Paneeldiskussioon (korraldab ENAÜ)

 

Vastavalt kodukorra § 31 lg 1 on võimalik üldkogul osalema ja hääletama volitada teist hääleõiguslikku advokaati. Üks advokaat ei või samal üldkogul esindada rohkem kui kahte advokaati. Volituse alusel  on advokaadil võimalik teise advokaadi eest hääl anda üksnes üldkogu füüsilisel koosolekul jaoskonnas hääletades. Selleks palun võtke volikiri kohapeale kaasa või saatke eelnevalt aadressile uldkogu@advokatuur.ee. Elektrooniliste vahendite kaudu üldkogul osalemise korral saab üldkogul osaleja otsuste vastuvõtmisel hääle anda üksnes enda eest (s.t. volituse alusel esindamine ei ole võimalik).

Advokatuuri esimehe ja juhatuse valimine

Vastavalt kodukorra § 32 lg 3 võib advokatuuri organitesse valitavaid kandidaate esitada iga advokatuuri liige. Kandidaadid tuleb üles seada hiljemalt 7 kalendripäeva enne üldkogu. Tulenevalt kodukorra § 32 lõikest 31 tuleb esimehe kandidaadi ülesseadmiseks esitada kandidaadi elulugu, kirjalik nõusolek ja motivatsioonikiri. Juhatuse liikmete või asendusliikmete kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada kandidaadi kirjalik nõusolek, millest peab tulenema, et kandidaat on nõus advokatuuri organi liikmeks ja/või asendusliikmeks valimisega.

Kandidaatide ülesseadmiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 09.02.2022 aadressile uldkogu@advokatuur.ee.

Üldkogu materjalid lisatakse advokatuuri kodulehe sisevõrku jooksvalt alates üldkogu kutse väljasaatmisest.