Javascript is required

"Advokatuuri teemanti" aunimetuse pälvisid Jõks, Eipre, Veerpalu

Eesti Advokatuur tunnustas “Advokatuuri teemanti” aunimetusega Anne Veerpalu, Terje Eipret ja Allar Jõksi.

Advokatuuri esimehe Imbi Jürgeni kinnitusel tunnustatakse selle aunimetusega kutsetöös ja avalikus elus silmapaistvat advokaati, samuti olulist panust advokatuuri või advokaadikutse kõrgesse mainesse. Tunnustatakse ka heaks ja usaldusväärseks kolleegiks olemist teistele advokaatidele või muudele õiguskutses tegutsejatele, vabatahtlikus töös osalemist, ühiskondliku diskussiooni edendamist või muud silmapaistvat tegevust.

“Meile esitati 12 nominenti, kes kõik on silmapaistvad advokaadid, kelle kolleegiks on uhke olla,” rõhutas Jürgen. „Valik tuli siiski teha ja me tunnustame tänavu kolleege silmapaistva tegevuse eest nii ühiskondlikus elus, professionaalses töös kui advokatuuris sees.“

Vandeadvokaat Terje Eipre pälvis aunimetuse silmapaistva töö eest maksejõuetusõiguse alal. Eipre on pikka aega töötanud paralleelselt advokaadina ja pankrotihaldurina ning ta on praegu Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eestseisuse liige ja pankrotihaldurite kutsekogu esimees. Ta on järjepidevalt oma meedias esinemiste ja koolitustega tõstnud ühiskonna teadlikkust pankroti- ja saneerimismenetlusest ning füüsilise isiku maksejõuetuse menetlusest, samuti advokaadi ja pankrotihalduri tööst. Ta seisab selles valdkonnas teenuste osutamise kõrge kvaliteedi eest. Ta on põhjalikult analüüsinud maksejõuetuse valdkonna õigusloomet ja -praktikat ning andnud suure panuse selle valdkonna seadusandluse ja õiguspraktika parandamisse.

Vandeadvokaat Anne Veerpalu pälvis aunimetuse advokatuurisisese aktiivsuse, eriti naisadvokaate toetava tegevuse eest. Tema teeneks on aktiivse naisadvokaatide kogukonna loomine, mis tunnustab ja toetab naisadvokaatide eneseteostust, oluliste diskussioonide käivitamine ja ühisürituste korraldamine advokatuuris ning advokaatide karjääri- ja enesearengu ning äriarenduse teemade arendamine advokaatide seas.

Vandeadvokaat Allar Jõks pälvis aunimetuse õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste järjekindla kaitsmise eest avalikus diskussioonis, eriti pandeemia olukorras rakendatud riigipoolsete meetmete professionaalse ja järjepideva analüüsi eest. Jõks on jõudsalt edendanud arutelu piirangute õiguspärasuse teemal, mõjutades sellega oluliselt pandeemiast sündinud õigusloomet ja täitevvõimu otsuste kvaliteeti.

Aunimetuse nominendiks esitati tänavu kokku 12 vandeadvokaati, lisaks laureaatidele veel Aivar Pilv, Oliver Nääs, Priit Lätt, Eva Tibar, Toomas Vaher, Toomas Pikamäe, Meelis Masso, Indrek Kukk ja Karine Nersesjan.

Advokatuuri esimesest esimehest Jaan Teemantist inspireeritud aunimetusega tunnustatakse kutsetöös ja avalikus elus silmapaistvat advokaati, kes on andnud olulise panuse advokatuuri väärtuste edendamisse või advokaadikutse kõrgesse mainesse.

“Suurt heameelt teeb, et nominente esitasid lisaks kolleegidele ka notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid ning mitu Eesti kohut, kuni riigikohtuni välja,” rõhutas Imbi Jürgen. “See tähendab, et silmapaistvat advokaati märgatakse ja tunnustatakse professionaalse partnerina ka siis, kui ei istuta temaga nö samal pool lauda. See kõik teenib Eesti parema õigusruumi ja õigusabi huve.”

“Advokatuuri teemanti” aunimetus antakse välja teistkordselt, mullu pälvisid aunimetuse vandeadvokaadid Dmitri Školjar, Silver Reinsaar ja Katrin Orav.