Javascript is required

Advokatuuri liikmed osalesid juristkonna suurfoorumil „Õigusteadlaste päevad“

Foto: Andres Tennus

3.-5. oktoobril toimunud juristkonna suurfoorumil „Õigusteadlaste päevad“ olid advokatuuri liikmed eestvedajateks ja kõnelejateks mitmetes erinevate valdkondade aruteludes ja foorumites:

– „Õppimine ülikoolis, harjutuskohtud ja suvekoolid“ – vandeadvokaadi abi Kärt Raud;
– „Robotid meie ümber, meiega koos ja meie nimel?“ – vandeadvokaat Karmen Turk;
– „Tehisintellekt juristi teenistuses“ – advokatuuri esimees Hannes Vallikivi ja endine esimees, vandeadvokaat Sten Luiga;
– „Õigusriiklus digitaalses ühiskonnas – kas enesestmõistetavus või nõel heinakuhjas?“ – vandeadvokaat Karmen Turk;
– „Meditsiiniõigus ei vaja arsti karistamist“ – vandeadvokaat Ants Nõmper;
– „Tõendamine ja kohtu siseveendumuse kujunemine – menetluspoole tähelepanekud“ – vandeadvokaat Oliver Nääs;
– „Eesti kohtute ja kohtunike saatus 1940–1941“ – advokatuuri esimees Hannes Vallikivi;
– „Sõna, termin, mõiste: õigusaktide keelekasutus. Kellele peavad olema õigusaktid ja kohtulahendid arusaadavad?“ – vandeadvokaat Allar Jõks;
– „Õiguspärase ootuse kaitse printsiibi muutumine Euroopa Liidu õiguskorra kaudu“ – vandeadvokaat Eve Fink;
– „Põhiõiguste piirangute õigustamise erisused Euroopa Liidu ja riigisiseses õiguses pöörddiskrimineerimise näitel“ – vandeadvokaat Carri Ginter;
– „Riikliku süüdistusfunktsiooni üleandmine advokatuurile riigireformi kontekstis: arutelu sisust, plussidest ja miinustest“ – advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver ja vandeadvokaat Paul Keres.

Kahe päeva arutelud võttis kokku poodiumdiskussioon, milles osalesid erinevate õigusametite ja –harude esindajad, arutledes küsimust mida saab ja tuleb kohe ära teha, et meie õiguskord toetaks paremini tehnoloogia arengut ja ühiskonna kohanemist sellega. Advokaatide nimel kõneles advokatuuri esimees Hannes Vallikivi.

Teemagruppide arutelusid on võimalik järele vaadata Tartu Ülikooli televisioonist: https://www.uttv.ee/otsing#teema=215.

Tunnustame advokatuuri liikmeid esinemise ja osalemise eest õigusteadlaste päevadel!