Javascript is required

Advokatuuri juhatus andis välja järjekordse kvaliteedijuhtimise tunnistuse

Eesti Advokatuuri juhatus otsustas 2015. a augustis  kiita heaks advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise aluseks olevad dokumendid ja korra ning alustada tunnistuste taotlemiseks ja väljaandmiseks vajalike tegevustega. 24. novembril 2015. a otsustas juhatus väljastada esimese advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse Advokaadibüroole In Jure.

Tänasel, 8. märtsi 2016. a, juhatuse istungil anti üle järjekorras neljas tunnistus – Vladimir Sadekov Advokaadibüroole.

Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus on lisaks kahele juba nimetatud büroole väljastatud ka Advokaadibüroole LMP ning Raidla Ellex Advokaadibüroole. Eriti hea meel on selle üle, et tunnistuse saajate hulgas on nii väiksed, keskmise suurusega kui ka suur büroo, mis näitab, et advokatuuri kvaliteedijuhtimise põhimõtted on üheselt rakendatavad kõigile.

Kutsume kõiki büroosid üles taotlema endale AKTi! Lisainfo on leitav aadressil https://www.advokatuur.ee/est/advokatuur/akt