Javascript is required

Advokatuuri juhatus andis pidulikult üle teenetemedali vandeadvokaat Sten Luigale

Advokatuuri juhatuse 21. veebruari istungil otsustati anda advokatuuri teenetemedal pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös ja advokatuuri arendamisel vandeadvokaat Sten Luigale.

Vandeadvokaat Sten Luiga kuulus advokatuuri juhatusse aastatel 2001-2003, aastatel 2004-2013 oli ta eetika- ja metoodikakomisjoni esimees ning 2013-2016 Eesti Advokatuuri esimees. Samuti on Sten Luiga kuulunud advokatuuri arengukava koostamise töögruppi, üliõpilastööde konkursi hindamiskomisjoni ning esindanud Eesti Advokatuuri CCBE kutse-eetika komisjonis.

Eilsel juhatuse istungil anti vandeadvoakat Sten Luigale pidulikult üle advokatuuri teenetemedal, teenetemedali rinnamärk ning tunnistus.

Palju õnne!