Javascript is required

Advokatuuri ettepanekud sündivale koalitsioonile

Pressiteade 30.03.2023 

Advokatuur tegi sündivale koalitsioonile kuus teostatavat ettepanekut, mis teeksid Eesti riigivõimu paremaks ja õigusruumi kvaliteetsemaks.

Eesti Advokatuur teeb koalitsiooniläbirääkimiste pidajaile kuus ettepanekut Eesti riigivõimu paremaks ning õigusruumi kvaliteetsemaks muutmiseks.

Advokatuuri esimehe Imbi Jürgeni kinnitusel on kõik ettepanekud apoliitilised ja teostatavad, enamik ka minimaalsete kuludega. “Nende elluviimisel muutuks Eesti paremini valitsetud riigiks, mis täidab hoolsamalt enda kohustusi kodanike, õigusriigi põhimõtte ja rahvusvahelise kogukonna ees,” rõhutas Jürgen.

Advokatuuri ettepanekud sündivale koalitsioonile on järgmised.

  • Tagame advokaadi poole pöördujale konfidentsiaalsuse. Kliendi õigus advokaadiga konfidentsiaalselt, riigi sekkumiseta, nõu pidada on õiglase õigusemõistmise alus. Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus on kinnitanud, et Eestis pole advokaadi kutsesaladus seadusega piisavalt kaitstud, eeskätt puudutab see advokaadibüroode kergekäelist läbiotsimist ning materjalide valimatut kaasaviimist jõuorganite poolt.
  • Kohtleme lapsi toetuste jagamisel võrdselt. Lastele kordades erineva toetuse jagamine nende sünnijärjekorra ja õvede arvu järgi rikub võrdse kohtlemise printsiipi.
  • Lõpetame otsustavalt avalikus sektoris vohava mugavussalastamise. Valimatu salastamispraktika õõnestab lubamatult võimu teostamise läbipaistvust ja legitiimsust. Võimu teostamise varjamine saab toimuda vaid üksikute, äärmiselt põhjendatud erandite korral. Avaliku teabe seadusesse aastatega järjest lisanduvad ettekäänded salastamiseks on üha suuremas vastuolus seaduse eesmärgiga – tagada avalikkuse tõhus kontroll võimu teostamise üle.
  • Lõpetame seadusloomes kaasamise imiteerimine. Partneritelt mahukatele eelnõudele sisendi küsimine 3-5 päevase tähtajaga on tavaline, arvesse võetud ettepanekute osakaal sageli tühine. Kui kaasamist väärtustatakse, tuleb seda teha sisuliselt; muuhulgas vajab kaasamise hea tava vajab täiendamist tähtaegadega ning eelnõusid esitavad asutused tuleb allutada kord aastas sõltumatule kaasamisauditile. Kui kaasamist ei väärustata, tuleb seegi välja öelda ning säästa partenreid pseudotegevusest.
  • Võtame ettenähtud korras üle nn vilepuhujate direktiivi. Arenenud ja avatud ühiskonnas peab inimene julgema puudustele tähelepanu juhtida, kartmata riigi, tööandja või kellegi kolmanda kättemaksu. Eesti on võtnud endale kohustuse direktiiv üle võtta, ettekäänete otsimisele venitamiseks pole moraalset ega juriidilist õigustust.
  • Algatame riigireformi, alustades konkreetsete eesmärkide ja mõõdikute seadmisest. Järjest pingestuv eelarve- ja tööjõuressurss sunnib avalikku sektorit kokku tõmbama nagunii. Vastutustundlikult juhitud kahanemine põhjustab ühiskonnale vähem raskusi, kui varjatult ja juhitamatult kulgev kokkutõmbumine. Pidev peidetud, väljaütlemata kärpimine ähmastab valitsemise läbipaistvust.

Lisainfo:

Kadri Kallas

Eesti Advokatuuri juhatuse liige

+372 529 3107