Javascript is required

Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi esines rahvusvahelisel konverentsil „Core Values of the Legal Profession“

Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi esines 08.12.2016 Leedu Vabariigi Advokatuuri kutsel Vilniuses konverentsil kliendisaladuse ja advokaatide kutse-eetika teemal. Leedu advokatuuri ja advokaatide nädala raames toimunud rahvusvahelisel konverentsil astusid lisaks Leedu advokatuuri juhtidele üles CCBE peasekretär Philip Buisseret ja Šoti ja Inglise advokatuuride liige ning CCBE järelevalve töörühma juht Iain Mitchell QC. Konverents keskendus muutuvas turu- ja rahvusvahelise julgeolekukeskkonnas advokaadieetikat ja advokaatide kutsetegevust ootavatele muudatustele. H. Vallikivi ettekanne käsitles kliendisaladuse kaitsealast väljuvat advokaaditegevust äriühingutes osaluse hoidmisel ning äriühingute juhtimisel.