Javascript is required

Advokatuuri esimees: advokaaditeenus peab olema kättesaadavam

PRESSITEADE

30. aprill 2015. a

Advokatuuri esimees: advokaaditeenus peab olema kättesaadavam 

Täna advokatuuri üldkogul peetud avakõnes ütles Eesti Advokatuuri esimees Sten Luiga, et professionaalne ja usaldusväärne advokaaditeenus ei ole piisavalt kättesaadav paljudele Eesti elanikele. “Õiguse mõistmine on sotsiaalse stabiilsuse hoidmise oluline instrument ja vähene ligipääs õigusemõistmisele ja õigusnõustamisele toob kaasa pettumuse riigis tervikuna,” lisas ta.

Suurima probleemina teenuse kättesaadavusel mainis Luiga riigiõigusabi süsteemi väikeseid võimalusi, sealhulgas fakti, et hoolimata elukalliduse ja nõudmiste pidevast tõusust, kiratseb süsteemi rahastamine ikka samas suurusjärgus, mida peeti mõistlikuks 10 aastat tagasi.  

Samuti on süsteem tema hinnangul tasakaalust väljas, kuna peamine osa riigiõigusabi vahenditest kulub joobes autojuhtimisega, vägivallategudega ja vargustega seotud juhtumitele ning seetõttu on vaeslapse rollis erinevad tsiviilõiguslikud juhtumid. 

Lisaks riigiõigusabi paremale rahastusele näeb Luiga lahendusena süsteemi uut ülesehitust, mis aitaks õiglasemaks muuta abi jaotumist eri tüüpi juhtumite vahel. Samuti tuleks tema sõnul soodustada õigusabikindlustuse poliiside soetamist ning laiendada riigiõigusabi saajate ringi kasvõi  kombineerides riigiõigusabi inimeste endi omaosalusega.  

Luiga sõnul takistavad teenuste kättesaadavust peale majanduslike põhjuste ka keelelised ja kultuurilised barjäärid. “Eriti oleks vaja pöörata tähelepanu olukorrale Ida-Virumaal, sest näiteks Narvas tegutseb 60.000 elaniku kohta ainult 8 advokaati,” ütles ta. 

Luiga sõnul võiks Ida Virumaal lahenduseks olla pilootprojektina rakendatav süsteem, kus kaasatakse Narvas õigusabi osutamisse senisest enam teiste piirkondade advokaate. Samas peab tema sõnul advokaatidele olema tagatud  kindlustunne, et õigusabi osutamine Narvas katab ära tegevuskulud ning riik tagab koostöös advokatuuriga nõustamisteenuse osutamiseks vajalikud tugiteenused.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era-ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Eesti Advokatuur abistab advokatuuri liikmeid-advokaate nende kutsealases tegevuses ja teostab ühtlasi järelevalvet, samuti seisab hea Eesti advokaatide traditsioonide edasikandumise eest.

Lisainfo:

Kristel Voltenberg, kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee