Javascript is required

Advokatuuri 2016. a üliõpilastööde konkursi võitjad on selgunud

Advokatuuri juhatus õnnitles tänasel istungil 2016. a üliõpilastööde konkursi võidutööde autoreid Janar Pilve ja Piret Kivisaart.

Sel aastal olid konkursile oodatud tööd, mis käsitlevad advokatuuri tegevust (s.o advokaatide kutsealaste õiguste kaitse ja õigusteenuse korraldamine) või seonduvad advokaatide tööga (näiteks erinevad menetlused, advokaadi suhted kliendiga, advokaadi suhted avalikkusega jms).

Konkursi võidutööd olid „Kohtueelses menetluses kaitsjale jälitustoimiku tutvustamise regulatsiooni kooskõla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga“  ja „Meedia mõju advokaadikutse mainele Eestis“.

Veelkord õnnitlused võitjatele!